Gratis huisvuilzakken (OCMW, Huisvuil, Incontinentie, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gratis huisvuilzakken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een laag inkomen krijgen van het OCMW Kontich gratis huisvuilzakken.

Voorwaarden

U woont in Kontich en:

 • ofwel uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen bedraagt hoogstens 16.743,70 euro, te verhogen met  3.099,72 euro per persoon in het gezin
 • ofwel u bent zorgbehoevend, of u hebt een invaliditeit van minstens 80 % of een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten en:
  • u bent meerderjarig
  • u woont in bij andere personen dan uw echtgenoot of partner
  • uw belastbaar inkomen bedraagt hoogstens 16.743,70 euro 
 • ofwel hebt u een collectieve schuldenregeling

U krijgt geen gratis huisvuilzakken wanneer uw gezin meerdere onroerende eigendommen bezit.

Aanvragen

Waar?

OCMW Kontich - Sociale dienst

Hoe?

U contacteert de sociale dienst van het OCMW met de nodige documenten.

Een maatschappelijk werker vult een aanvraagformulier in.

U krijgt een brief wanneer het Bijzonder Comité uw aanvraag heeft goedgekeurd.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 20 grote restafvalzakken en 20 PMD-zakken wanneer:
  • ofwel uw gezin uit meer dan twee personen bestaat
  • ofwel een gezinslid lijdt aan incontinentie
 • 20 kleine restafvalzakken en 20 PMD-zakken wanneer uw gezin bestaat uit een of twee personen

(bedragen geldig vanaf 1 mei 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van het gezinsinkomen: het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • gezinslid met incontinentie: een medisch attest van uw dokter
 • gezinslid met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering: een recente klever van de mutualiteit
 • zorgbehoevend gezinslid: bewijs van erkenning als zwaar zorgbehoevende die in aanmerking komt voor de zorgverzekering
 • gezinslid met een handicap: attest over uw handicap 
 • personen met een collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar 

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kontich.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 11/09/2014.