Arbeidsongeschiktheid - Tegemoetkoming 'Hulp van derden' (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Ziekte, Chronisch zieken) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Arbeidsongeschiktheid - Tegemoetkoming 'Hulp van derden'

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bent u arbeidsongeschikt en hebt u voor bepaalde taken in het dagelijkse leven hulp van anderen nodig, dan kunt u bovenop uw ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen.

Voorwaarden

  • u bent minstens drie maanden arbeidsongeschikt
  • u ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • u bent ernstig zorgbehoevend: u scoort minstens 11 op 18 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Aanvragen


Waar?

Uw ziekenfonds

Hoe?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij uw ziekenfonds.

Bedrag?

U ontvangt 20,40 euro per dag (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

  • identiteitskaart

Bijkomende informatie


Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 12/07/2017.