Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden of personen met een handicap (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden of personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Lint kent een premie toe om een woning aan te passen aan de noden van een bejaarde, invalide, zorgbehoevende of een persoon met een handicap. Met een aantal aanpassingswerken aan de woning kunt u vaak langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Voorwaarden

 • u woont in Lint en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden: 
  • ofwel hebt u (of een gezinslid) een handicap van minstens 66 %
  • ofwel bent u (of een gezinslid) invalide
  • ofwel bent u zorgbehoevend en geniet u van de zorgverzekering
  • ofwel bent u (of een gezinslid) 65 jaar of ouder
 • het huis waar u de aanpassingswerken uitvoert is ofwel uw eigendom, ofwel hebt u schriftelijke toestemming voor de werken van de verhuurder
 • de aanpassingswerken zijn gericht op het verbeteren van de woning aan de fysieke noden van de aanvrager (de lijst van aanpassingswerken is richtinggevend en niet limitatief)

Aanvragen

Waar?

OCMW Lint - Sociale Dienst voor Ouderen en Personen met een Handicap.

Hoe?

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier, samen met een kopie van de facturen, uiterlijk op 30 november van het lopende jaar aan het OCMW.

Bedrag?

 • 100% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (BTW inbegrepen) indien de aanvrager geniet van het WIGW-statuut, en dit met een maximum bedrag van 500 euro
 • 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (BTW inbegrepen) indien de aanvrager niet geniet van het WIGW-statuut, en dit met een maximum bedrag van 250 euro

(bedragen geldig op 15 september 2009)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest van het kadastraal inkomen van uw woning
 • attest van uw handicap, invaliditeit of zorgverzekering
 • na uitvoering van de werken: een kopie van de facturen

Contacteer

Organisatie OCMW Lint
Sociale Dienst voor Ouderen en Personen met een Handicap
Adres OCMW Huis
Liersesteenweg 62
2547 Lint
Tel 03 460 18 62
Fax 03 460 18 69
Website http://www.lint.be/
E-mail jan.holvoet@ocmwlint.be
Openingsuren maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 u.
donderdag van 17.00 tot 18.30 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Lint.
Officiële benaming: Toelage woningaanpassingen.
Laatste update fiche: 24/09/2009.