Buitenschoolse kinderopvang - Sociaal tarief (dienst kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Buitenschoolse kinderopvang - Sociaal tarief

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen voor de buitenschoolse opvang van hun kind(eren) een sociaal tarief aanvragen.

Voorwaarden

Aanvragen

Waar?

OCMW Lint – Algemene Sociale Dienst

Hoe?

  • het ingevulde aanvraagformulier bezorgt u samen met de nodige attesten terug aan de algemene sociale dienst OCMW Lint
  • een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit 
  • als u recht hebt op het sociaal tarief, krijgt u hiervan een schriftelijk attest

Bedrag?

U ontvangt een korting van 50% op het normale tarief voor buitenschoolse opvang.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van uw inkomsten: 
    • het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
    • bewijzen van uw huidige inkomsten (loonfiche of attest sociale uitkering, …)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Lint.
Officiële benaming: Sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang.
Laatste update fiche: 24/09/2009.