Aanpassingspremie levenslang wonen (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie levenslang wonen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van Veurne kunnen een premie aanvragen voor werkzaamheden aan hun woning die levenslang wonen mogelijk maken.

Voorwaarden

 • u woont in Veurne en
  • ofwel bent u minstens 50 jaar oud
  • ofwel hebt u een handicap
 • het kadastraal inkomen van uw woning is niet hoger dan 1.200 euro
 • u hebt niet meer dan één woning in (exclusieve) volle eigendom of in volle vruchtgebruik
 • uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van twee jaar vóór aanvraagdatum is niet hoger dan 40.000 euro, te verhogen met 1.340 euro per persoon ten laste
 • u doet aanpassingswerken in uw woning met het oog op levenslang wonen (onder meer voor het verbeteren van de toegankelijkheid, het plaatsen van een (trap)lift, aanpassingswerken in de badkamer, ...)

Voor de volledige voorwaarden: raadpleeg het reglement 'aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning' (website Veurne)

Aanvragen

Waar?

 • Gemeente Veurne - Dienst Ruimelijke Ordening (Katrien Seghers)
 • Woonwinkel West (Annelies Defauw)

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de dienst Ruimelijke Ordening of bij de Woonwinkel West. U dient dit aanvraagformulier samen met de nodige attesten in bij een van deze diensten.

Bedrag?

De premie is afhankelijk van de uitgevoerde werken: raadpleeg hiervoor het reglement 'aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning' (website Veurne).

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van de ontvanger van registratie (enige eigendom)
 • kopie facturen
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van twee jaar voor de aanvraag
 • attest van het kadastraal inkomen van uw woning

Contacteer

Organisatie Gemeente Veurne – Dienst ruimtelijke ordening
Woonwinkel West
Adres Stadskantoor de Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
Tel 058 33 55 57
E-mail annelies.defauw@woonwinkelwest.be
Katrien.seghers@veurne.be
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 12.00 u. 
woensdag ook van 14.00 tot 18.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Veurne.
Officiële benaming: aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning.
Laatste update fiche: 26/08/2009.