Hemelwaterput en infiltratievoorziening - toelage (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterput en infiltratievoorziening - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Scherpenheuvel-Zichem kent een toelage toe voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening. 

Voorwaarden

 • de hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dient te voldoen aan “de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen”
 • het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter (voor een horizontale dakoppervlakte van 50 tot 60 m², de minimale tankinhoud verhoogt samen met de horizontale dakoppervlakte)
 • het hergebruik van het opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine (een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden)
 • er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencicuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. 
 • de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij onstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering. 
 • infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering, als alternatief voor hemelwatergebruik, moeten afhankelijk van het infiltratiedebiet een bepaald buffervolume realiseren
 • de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen na 1 januari 1999
 • op de infiltratievoorziening wordt minstens 50m² aan verhard oppervlak aangesloten
 • een (voor eensluidend verklaard ) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden
 • alle facturen en andere bewijsstukken dienen gedateerd te zijn na 1 januari 2000  

Voor alle voorwaarden en technische vereisten: raadpleeg het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen (doc)

Aanvragen

Waar?

Scherpenheuvel-Zichem - dienst milieu

Hoe?

 • u vult het aanvraagformulier (beschikbaar bij de milieudienst) in en dient het in bij milieudienst
 • er volgt een controle ter plaatse
 • de aanvraag moet goedkeuring krijgen van het Schepencollege
 • na goedkeuring volgt de uitbetaling van de subsidie 

Bedrag?

 • hemelwaterput: u ontvangt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 375,00 euro
 • infiltratievoorziening: u ontvangt 2,5 euro per aangesloten m² aan verhard oppervlak met een maximum van 375,00 euro

Meebrengen

Bijkomende informatie

U kunt voor meer informatie over deze premie ook via e-mail bij mevrouw Leen Didden of op haar telefoonnummer 013 35 24 46 terecht.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Scherpenheuvel-Zichem - Preventiedienst.
Officiële benaming: Subsidies voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen.
Laatste update fiche: 19/04/2012.