Gescheiden afvoersysteem voor hemel- en afvalwater - Premie (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gescheiden afvoersysteem voor hemel- en afvalwater - Premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van huishoudelijk hemelwater en afvalwater bij bestaande particuliere woningen.

Voorwaarden

  • voor bestaande particuliere woningen in Zutendaal
  • de aanleg van een gescheiden afvoer mag niet verplicht zijn opgelegd door een gewestelijke stedenbouwkundige verordening in de bouwvergunning(en) van de betreffende woning
  • de installatie van een gescheiden afvoer is conform met de ‘Code van goede praktijk voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’

Aanvragen

Waar?

Infrax

Hoe?

  • u vraagt de premie schriftelijk aan met het voorgeschreven aanvraagformulier ten laatste tien dagen voor de aanleg van de installatie
  • Infrax gaat na de aanvraag na of u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet en brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte
  • na de goedkeuring en na de aanleg van het gescheiden afvoersysteem maakt u een kopie van de gemaakte kosten over aan Infrax 
  • de premie wordt binnen de twee maanden na definitieve goedkeuring door Infrax uitbetaald

Bedrag?

  • maximum 400 euro met een maximum van 50 % van de bewezen kosten
  • De premie kan slechts éénmaal per woning toegekend worden 

(bedrag geldig op 1 juli 2009)

Meebrengen

  • aanvraagformulier (via http://www.infrax.be/, doorklikken op: particulier - premies en acties - RWG-premies)

Contacteer

Organisatie Infrax – RWG-dienst (rationeel watergebruik)
Adres Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
Tel 078 35 30 20 (infolijn, elke werkdag van 8.00 tot 20.00 u. en zaterdag van 9.00 tot 13.00 u.)
Website http://www.infrax.be/
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.30 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zutendaal.
Officiële benaming: Premie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van huishoudelijk hemelwater en afvalwater bij bestaande particuliere woningen.
Laatste update fiche: 09/07/2009.