Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Gezinnen, Huisvuil, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Izegem stelt jaarlijks een aantal gratis huisvuilzakken voor restafval ter beschikking van bepaalde personen en gezinnen.

Voorwaarden

U woont in Izegem en behoort tot één van volgende categorieën:

  1. u hebt incontinentie. Met een attest van de huisarts (model te verkrijgen bij sociaal huis 't Antwoord) en aankoopbewijzen van minstens 450 euro aan incontinentiemateriaal (inclusief btw en eventuele tussenkomst van het ziekenfonds niet meegerekend) kunnen gratis huisvuilzakken verkregen worden
  2. u bent blijvend stomapatiënt of maakt thuis gebruik van peritoneale dialyse. Met een attest van de huisarts kunnen gratis huisvuilzakken verkregen worden

Aanvragen

Waar?

Sociaal huis ‘t Antwoord

Hoe?

U kunt de nodige attesten afhalen en indienen bij sociaal huis ‘t Antwoord. Het attest moet u jaarlijks vernieuwen.

Bedrag?

U ontvangt twee rollen grote vuilzakken.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • attest geneesheer, eventueel met factuur incontinentiemateriaal

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Izegem.
Officiële benaming: Gratis vuilzakken.
Laatste update fiche: 25/06/2014.