Buitenschoolse kinderopvang Pierewiet (dienst kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Buitenschoolse kinderopvang Pierewiet

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) ‘Pierewiet’ van het OCMW Zutendaal verzorgt kinderopvang op drie vestigingsplaatsen: 

 • centrum: centrale vestigingsplaats ‘Nachtegalenpark’, Blookbergstraat 3
 • vestigingsplaats Gewaai, Eikenstraat 16 
 • vestigingsplaats Wiemesmeer: ‘De Wevel’, Jachthoornplein 8 bus 1

De opvang vindt plaats voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.

Voorwaarden

 • voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs 

Aanvragen

Waar?

OCMW Zutendaal – Initiatief Buitenschoolse Opvang ‘Pierewiet’

Hoe?

 • u schrijft uw kind eerst in bij de coördinator (na telefonische afspraak)
 • u bespreekt met de leidinggevende de startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling
 • kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen terecht op de opvang na bespreking van de zorgvraag met de ouders. Belangrijk hierbij is dat de draagkracht van het kind en van het personeel niet overschreden mag worden
 • de Buitenschoolse Opvang biedt geen flexibele of occasionele opvang aan

Bedrag?

 • u betaalt een ouderbijdrage die afhankelijk is van de aanwezigheidsduur van uw kind. Hierin zitten alle opvangkosten, met uitzondering van drank op schooldagen en uitzonderlijk een extra bijdrage voor speciale activiteiten.
 • als meerdere kinderen uit uw gezin gelijktijdig worden opgevangen, krijgt u 25 % korting op de totale ouderbijdrage
 • gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen een sociaal tarief vragen. U krijgt dan 50 % korting op de ouderbijdrage.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een bewijs van het kinderbijslagfonds
 • een klever van het ziekenfonds
 • een recente foto van uw kind(eren)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zutendaal.
Officiële benaming: Initiatief Buitenschoolse Opvang ‘Pierewiet’.
Laatste update fiche: 08/07/2009.