Auto - Vrijstelling verkeersbelasting voor personen met een handicap (Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Belastingen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Auto - Vrijstelling verkeersbelasting voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kunt u een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling aanvragen.

Voorwaarden

U gebruikt de auto als persoonlijk vervoermiddel en:

 • ofwel bent u volledig blind
 • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen 
 • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen
 • ofwel bent u een oorlogsinvalide
Het voertuig is ingeschreven op naam van:
 • de persoon met een handicap
 • de wettelijke vertegenwoordiger als het gaat om een minderjarige
 • de bewindvoerder als het gaat om een meerderjarige waarbij de vrederechter oordeelde dat de meerderjarige onbekwaam is handelingen te stellen met betrekking tot de goederen
Voertuigen die al ingeschreven waren, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.  Bij aankoop van een nieuw voertuig moet het voertuig wel ingeschreven worden op naam van de persoon met een handicap.

De Vlaamse Belastingdienst kent de vrijstelling toe als het voertuig wordt gebruikt:
 • als persoonlijk vervoermiddel voor de persoon met een handicap
 • of om boodschappen te doen voor de persoon met een handicap
Iedereen met een geldig rijbewijs mag het vrijgestelde voertuig besturen.

Aanvragen


Waar?

Agentschap Vlaamse Belastingdienst - Verkeersbelastingen

Hoe?

U vraagt de vrijstelling éénmalig aan met het aanvraagformulier:

 • onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zult u geen aanslagbiljet ontvangen.
 • of na ontvangst van uw aanslagbiljet. Dan hebt u nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij uw aanvraagformulier een recent invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid. 

Het attest voor een kind met een handicap geldt tot het kind 21 jaar oud is. Vanaf 21 jaar moet u een attest voor een persoon met een handicap aanvragen.

Het attest voor een grootoorlogsinvalide moet vermelden dat hij/zij een invaliditeitspensioen krijgt van ten minste 60%.

Als u een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u de vrijstelling ambtshalve schriftelijk aanvragen voor een periode tot maximum vijf jaar. De terugwerkende kracht geldt enkel als u een attest kunt voorleggen dat u nog niet eerder kon voorleggen.

Bezorg de ondertekende aanvraag:

 • via het digitaal loket
 • via het contactformulier aan de Vlaamse Belastingdienst
 • of verstuur het per post of fax naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst
U krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Bij elke wijziging (bijv. als u verandert van nummerplaat) moet u de vrijstelling opnieuw aanvragen.

Toekennen van de vrijstelling

U ontvangt 6 maanden na de ontvangstmelding een beslissingsbrief van de Vlaamse Belastingdienst: 

 • bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvangt u geen aanslagbiljet meer
 • bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld

Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd.

Bedrag?

U ontvangt een vrijstelling van:

 • de belasting op de inverkeerstelling
 • de verkeersbelasting

Op het aanvraagformulier vindt u hierover meer informatie.

Meebrengen

 • aanvraag (schriftelijk indienen)
 • kopie invaliditeitsattest

Bijkomende informatie

Regionale kantoren:

 • Provincie Antwerpen
  Vlaamse Belastingdienst Anna Bijnsgebouw
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 80, 2018 Antwerpen
 • Provincie Limburg
  Vlaamse Belastingdienst VAC Hasselt Hendrik Van Veldekegebouw
  Koningin Astridlaan 50 bus 80, 3500 Hasselt
 • Provincie Oost-Vlaanderen
  Vlaamse Belastingdienst Mercuriusgebouw
  Bauwensplaats 13 bus 1, 9300 Aalst
 • Provincie Vlaams-Brabant VAC Leuven
  Vlaamse Belastingdienst
  Diestsepoort 1-7 bus 11, 3000 Leuven
 • Provincie West-Vlaanderen
  Vlaamse Belastingdienst
  Koning Albert I-laan 1 /2 bus 11, 8200 Brugge
 • Brussel
  Vlaamse Belastingdienst Ellipsgebouw
  Koning Albert ll-laan 35 bus 62, 1030 Brussel
  Agentschap Vlaamse Belastingdienst – Verkeersbelastingen
  Bauwensplaats 13 bus 1, 9300 Aalst
  1700 (gratis telefoonnummer van de Vlaamse Infolijn)
  fax 053 72 23 84
  http://belastingen.vlaanderen.be/
  elke werkdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 u.
  op donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 u.

Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 11/08/2020.