Huursubsidie (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De OCMW van de stad Izegem voorziet een huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • de huurtoelage wordt toegekend aan inwoners van de stad Izegem die een woning huren;
 • de aanvrager moet een bewijs leveren dat hij/zij de huur betaalt;
 • alle inkomsten van de personen die op het adres verblijven worden in aanmerking genomen met uitzondering van de kinderbijslag en onderhoudsgelden voor de kinderen;
 • de aanvrager, het gezin, mag geen onroerend eigendom bezitten;
 • als de aanvrager, het gezin, een afstand heeft gedaan van onroerende goederen in de loop van 10 jaar voor de datum van aanvraag, komt hij/zij niet in aanmerking voor deze toelage;
 • bij sterk gewijzigde inkomsten wordt het gemiddelde inkomen genomen van de 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag;
 • de aanvrager, het gezin, mag niet over meer dan 5.000 euro aan roerende goederen (spaargelden ed.) beschikken;
 • Afwijkingen hierbij zijn mogelijk omwille van billijkheidsredenen. Deze moeten gemotiveerd en gestaafd voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst;
 • Elke wijziging in de financiële en sociale toestand moet overgemaakt worden aan de sociale dienst van het OCMW. Indien de betrokkenen dit niet melden kan dit aanleiding geven tot een intrekking en tot een terugvordering van de ten onrechte toegekende toelage;
 • de aanvrager dient hiervoor een verklaring te ondertekenen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Izegem - Sociale Dienst

Hoe?

Via een aanvraagformulier op de Sociale Dienst van het OCMW Izegem

Bedrag?

 • De huurtoelage bestaat uit het verschil tussen de reële huurprijs en de maximum huurprijs volgens het inkomen ( 20 % ). Er wordt van uit gegaan dat gezinnen 20% van het inkomen aan huur zouden besteden.
 • Bij de berekening wordt de tussenkomst beperkt tot een maximum huurprijs van 255 euro. Dit bedrag wordt geïndexeerd telkens de spilindex voor de sociale uitkeringen wordt verschreden.
 • voorbeeld :
  • alleenstaande met inkomen leefloon: 644,48 euro.
  • berekening huurtoelage:
   • maximale huurprijs volgens inkomen = 20% van 644,48 = 128,89 euro;
   • het verschil tussen de maximale huurprijs volgens het OCMW en de maximum huurprijs volgens het inkomen = 255,00 - 128,12 = 126,88 euro.

   In dit voorbeeld krijgt de begunstigde 126,88 euro huursubsidie.

Meebrengen

 • huurcontract
 • bewijs dat de huur wordt betaald
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • inkomstenbewijs

Contacteer

Organisatie OCMW Izegem - Sociale Dienst
Adres Kokelarestraat 2
8870 Izegem
Tel 051 33 65 90
Fax 051 33 65 91
Website OCMW Izegem - Sociale Dienst
E-mail carine.duhamel@skynet.be
ocmw.izegem@skynet.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Izegem.
Officiële benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 16/08/2007.