Aanpassingspremie voor de woning van ouderen of personen met een handicap (aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van ouderen of personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor het bouwen of verbouwen van uw woning aangepast aan uw fysieke behoeften als oudere of persoon met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de provincie Limburg:
  • ofwel bent u minstens 65 jaar
  • ofwel is 1 gezinslid die op hetzelfde adres is gedomicilieerd minstens 65 jaar
  • ofwel hebt u een erkenning als persoon met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • uw gezamenlijk netto belastbaar jaarinkomen van 3 jaar voor het jaar van de aanvraag bedraagt hoogstens
  • 16.000 euro voor alleenstaanden
  • 20.000 euro voor gehuwden of samenwonenden

deze bedragen zijn jaarlijks aanpasbaar na besluit door de deputatie

 • het kadastraal inkomen van:
  • uw woning is niet hoger dan 1.120 euro
  • uw andere eigendommen is lager dan 125 euro 

Aanvragen

Waar?

Provincie Limburg - Dienst Wonen

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier aanvragen of afhalen bij de Dienst Wonen van de provincie Limburg.

Bedrag?

De premie bedraagt 30% van de kostprijs van de werken met een maximum van 750 euro.

Meebrengen

 • een volledig ingevuld en ondertkend aanvraagformulier
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest onroerende voorheffing
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • attest in te vullen door het registratiekantoor (ingesloten bij het aanvraagformulier)
 • attest invaliditeit (voor personen met een handicap)

Contacteer

Organisatie Provincie Limburg - Dienst Wonen
Adres Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel011 23 72 02
Website www.limburg.be/wonen
E-mail wonen@limburg.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 17.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie West-Vlaanderen - Minawa - Team Wonen.
Officiƫle benaming: Provinciale premie voor het aangepast (ver)bouwen van een woning aan de fysieke gesteldheid van een senior en/of een persoon met een handicap.
Laatste update fiche: 06/08/2019.