Alternatieve energie - Premie (Leefmilieu, Milieu, Energie, Verwarming, Elektriciteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Alternatieve energie - Premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Hechtel-Eksel kent een premie toe voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Hechtel-Eksel
 • de installatie moet geplaatst worden door een geregistreerd aannemer

Voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

 • de panelen mogen niet beschaduwd worden door enige hindernis
 • de panelen moeten naar het zuiden gericht zijn met een maximale afwijking van 45°. De oriëntatie moet dus tussen het zuidoosten en het zuidwesten liggen. Tevens moet de hellingshoek tussen 0° en 70° ten opzichte van een horizontaal vlak liggen
 • het rendement van de zonnepanelen moet minstens 12% bedragen. Het rendement van de omvormer moet hoger zijn dan 91% tussen 0,25% Pn en 0,75 Pn (dit is tussen 25 en 75 % van het maximaal vermogen)
 • de garantietermijnen van de modules moeten over minimum 10 jaar lopen
 • installaties die aangesloten zijn op het laagspanningsnet moeten voldoen aan het lastenboek “Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde fotovoltaïsche productie-installaties kleiner dan 10 kW die in parallel werken met het distributienet”, uitgebracht door de Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (BFE)

Voor de installatie van een zonneboiler

 • de boiler heeft een minimum inhoud van 80 liter
 • de collector moet naar het zuiden gericht zijn met een maximale afwijking van 45°. De oriëntatie moet dus tussen het zuidoosten en het zuidwesten liggen. Tevens moet de hellingshoek tussen 0° en 60° ten opzichte van een horizontaal vlak liggen
 • de collector voldoet aan de volgende criteria:
  • oppervlakte : minimum 2 m² 
  • glasplaat : ijzerarm, gehard glas
  • buizensysteem : over de volle lengte met de plaat verbonden voor een goede warmteoverdracht - absortiecoëfficiënt (= omzetting licht naar warmte) : minimaal 0,90 - emissiecoëfficiënt (= warmtestraling naar buiten) : maximaal 0,15 - buizensysteem : uit één lengte voor minimale lekkageproblemen
  • er moet een koppeling worden voorzien met een bestaand of nieuw naverwarmingssysteem

Voor de installatie van een warmtepomp

 • de warmtepomp kan zowel voor ruimteverwarming als het verwarmen van sanitair water dienen, maar koeling (of gecombineerde koeling en verwarming) op basis van warmtepompen komt niet in aanmerking voor een premie
 • de warmtepomp blijft onder 10 kVA (kilovoltampère)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Hechtel-Eksel - Milieudienst

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier downloaden (doc) of afhalen bij de Milieudienst. U dient dit aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij de Milieudienst. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag. Bij goedkeuring wordt de premie uitbetaald.

Bedrag?

 • 25 % van de kostprijs van de installatie (inclusief BTW)
 • maximum 500 euro

(bedragen geldig op 1 april 2009)

Meebrengen

 • grondplan van de woning met de situering van de installatie
 • officieel keuringscertificaat of opbrengstverklaring afgeleverd door de leverancier
 • kopie van de factuur van de installatie
 • kopie van de bouwvergunning

Bijkomende informatie

Milieudienst Hechtel-Eksel


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Hechtel-Eksel - Jeugddienst.
Officiële benaming: Premie Alternatieve Energie.
Laatste update fiche: 23/04/2009.