Huursubsidie (Wonen, Sociaal Verhuurkantoor, Huisvesting, Huursubsidie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Veurne kent een premie toe aan eigenaars die een woning verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden

 • voor particuliere woningen gelegen op het grondgebied van Veurne
 • u verhuurt via een erkend sociaal verhuurkantoor
 • de verhuurprijs bedraagt maximaal:
  • 465 euro tot en met 2 slaapkamers
  • 550 euro vanaf 3 slaapkamers
 • het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is hoger dan 500 en lager dan 1.000 euro

Aanvragen

Waar?

Stad Veurne - College van Burgemeester en Schepenen

Hoe?

Het sociaal verhuurkantoor vraagt de subsidie met een aangetekende zending aan. Deze aanvraag bevat ook volgende documenten:

 • een exemplaar van de geregistreerde huurovereenkomst opgemaakt tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor, waarin opgenomen is dat de huur wordt aangegaan voor een periode van negen achtereenvolgende jaren
 • een exemplaar van de geregistreerde huurovereenkomst (onderhuur) opgemaakt tussen het sociaal verhuurkantoor en de bewoner
 • een afschrift van het conformiteitsattest dat in het kader van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode werd afgeleverd aan het sociaal verhuurkantoor
 • een afschrift van de statuten van het sociaal verhuurkantoor
 • een bewijs dat de huurder van het pand is ingeschreven op de wachtlijst van de Woonmaatschappij Ijzer en Zee

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Veurne.
Officiële benaming: Huursubsidie.
Laatste update fiche: 17/04/2009.