Geboorte- en adoptiepremie (Adoptie, Geboorte, Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geboorte- en adoptiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Genk verleent aan gezinnen, waarvan de moeder het hoofdverblijf heeft in de stad en als zodanig is ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters, bij iedere geboorte of volle adoptie een toelage.

Voorwaarden

  • de geboortepremie wordt per geboorte of volle adoptie verleend (niet per kraambed).
  • de kinderen die als doodgeboren worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, komen eveneens in aanmerking voor het verlenen van de toelage
  • de duur van het hoofdverblijf van de moeder moet, op datum van de geboorte van het kind waarvoor de toelage wordt verstrekt, tenminste zes maanden bedragen
  • de toelage, voor kinderen door volle adoptie geadopteerd in het binnen- of buitenland, wordt slechts verleend tot de leeftijd van acht jaar, op voorwaarde dat zij ook gerechtigd zijn op de geboortepremie, toegekend door het kinderbijslagfonds
  • de toelage wordt toegekend aan de natuurlijke ouders, behalve voor adoptie- en pleegkinderen, waar de premie respectievelijk aan de adoptanten en de pleegouders toegekend wordt

Aanvragen


Waar?

Stad Genk - Dienst Sociaal Welzijn

Hoe?

De rechthebbenden worden automatisch aangeschreven door de socio-culturele cel van de Dienst Sociaal Welzijn. Voor de geboorte- of adoptiepremie is geen stedelijk attest nodig. De uitreiking van de geboortepremie gebeurt twee maal per jaar en wordt georganiseerd door de Dienst Sociaal Welzijn.

Bedrag?

  • voor een éénling: 50 euro in de vorm van geschenkbonnen
  • voor een tweeling: 150 euro in de vorm van geschenkbonnen
  • voor een drie- of meerling: 80 euro in de vorm van geschenkbonnen, vermeerderd met 50 euro per kind (eveneens in de vorm van geschenkbonnen)

Zodra de twee momenten van afhalen zijn verstreken, wordt een aangetekende brief naar de geadresseerde verzonden, met als gevolg dat de premie met 5 euro verminderd wordt.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Stedelijke geboortepremie / adoptiepremie Stad Genk.
Laatste update fiche: 28/01/2015.