Afvalbehandelingsinstallatie - gemeentelijke toelage (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Afvalbehandelingsinstallatie - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs kent een toelage toe voor een individuele afvalbehandelingsinstallatie.

Voorwaarden

 • het betreft een particuliere woning of een gebouw van openbaar nut (zoals scholen, OCMW, … en verenigingslokalen); 
 • het betreft een installatie bij een gebouw in het individueel te optimaliseren buitengebied; 
 • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
 • de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk;
 • er dient een monsternameputje voorzien te worden zodat te allen tijde een monster kan genomen worden van het gezuiverde afvalwater; 
 • het hemelwater dient volledig afgekoppeld te worden;
 • de installatie is gelegen op het grondgebied van de gemeente Puurs, dient een permanent en definitief karakter te hebben en dient steeds in optimale staat van werking gehouden te worden; 
 • de aanleg van de installatie en bijkomende infrastructuur dient in overeenstemming te zijn met en uitgevoerd te worden volgens de bestaande wetten, reglementen en verordeningen.
 • de installatie moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:
  • een BENOR certificaat of gelijkwaardig (ev. buitenlands) certificaat bezitten;
  • een besturingskast met min. hoofdschakelaar, differentieelschakelaar, zekering, besturing;
  • een detectiesysteem dat min. volgende fouten meldt:
   • uitval automaat en differentieelschakelaar; 
   • uitval dompelpomp(en);
   • uitval beluchtingsmembranen (indien van toepassing); 
   • uitval rotor van biorotor (indien van toepassing).

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

De toelageaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Puurs op het door de gemeente ter beschikking gesteld modelaanvraagformulier ten laatste 1 maand vóór het plaatsen van de installatie. Het aanvraagformulier kan je terugvinden in het e-loket van de gemeente Puurs.

Bedrag?

De gemeentelijke toelage is éénmalig en bedraagt 1.000 euro.

Meebrengen

Bijkomende informatie


Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs – Milieudienst
Adres Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel 03 890 76 17
Fax 03 890 76 96
Website http://www.puurs.be/  
E-mail yves.faes@puurs.be  
Openingsuren elke werkdag van 09.00u tot 12.30u

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Afvalbehandelingsinstallatie - gemeentelijke toelage.
Laatste update fiche: 09/01/2012.