Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening - gemeentelijke toelage (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs kent een toelage toe voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening indien geplaatst na 31 december 2008.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening moeten geplaatst zijn na 31 december 2008 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Hemelwaterput

 • de minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter, zoals aangegeven in onderstaande tabel.
  • horizontale dakoppervlakte 50 tot 60 m² - minimale tankinhoud 3000 liter 
  • horizontale dakoppervlakte 61 tot 80 m² - minimale tankinhoud 4000 liter
  • horizontale dakoppervlakte 81 tot 100 m² - minimale tankinhoud 5000 liter
  • horizontale dakoppervlakte 101 tot 120 m² - minimale tankinhoud 6000 liter
  • horizontale dakoppervlakte 121 tot 140 m² - minimale tankinhoud 7000 liter 
  • horizontale dakoppervlakte 141 tot 160 m² - minimale tankinhoud 8000 liter
  • horizontale dakoppervlakte 161 tot 180 m² - minimale tankinhoud 9000 liter
  • horizontale dakoppervlakte 181 tot 200 m² - minimale tankinhoud 10000 liter
  • horizontale dakoppervlakte > 200 m2 ² - minimale tankinhoud 5000 liter per 100 m²
 • het gebruik van het hemelwater door middel van een pomp is verplicht voor minimaal 1 WC of wasmachine

Infiltratievoorzieningen

 • het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet
 • het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 186,41 mi per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en/of dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen
 • de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen
 • op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Bedrag?

 • de toelage voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 650 euro
 • de toelage voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 euro
 • beide toelagen kunnen gecumuleerd worden

Meebrengen

Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs – Milieudienst
Adres Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel 03 890 76 17
Fax 03 890 76 96
Website http://www.puurs.be/
E-mail yves.faes@puurs.be  
Openingsuren elke werkdag van 09.00 tot 12.00 u.
woensdagavond bijkomend geopend van 18.00u tot 19.30u (behalve tijdens schoolvakanties)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Toelage voor natuur en milieu : hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening.
Laatste update fiche: 07/04/2009.