Groendak - gemeentelijke toelage (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Groendak - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs kent een toelage toe voor een groendak waarvan de dakbedekking vooral bestaat uit bewegende planten.

Voorwaarden

  • voor woningen gelegen in Puurs
  • de aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens de van toepassing zijnde wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • de aanvrager moet het aangelegde groendak, waarvoor een toelage werd betaald, goed onderhouden. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Het groendak mag niet verwijderd worden en moet minstens 10 jaar in gebruik blijven. Als het groendak toch verwijderd of onvoldoende onderhouden wordt, wordt de toelage geheel of gedeeltelijk en met verwijlinteresten teruggevorderd.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

De toelageaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Puurs op het door de gemeente ter beschikking gesteld modelaanvraagformulier ten laatste 1 maand vóór het plaatsen van de installatie. Het aanvraagformulier kan je terug vinden in het e-loket van de gemeente Puurs.

Bedrag?

  • maximum 31 euro/m²
  • voor het betreffende dak kan u slechts éénmaal een toelage ontvangen 
  • als de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het toelagebedrag

Meebrengen

Bijkomende informatie


Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs – Milieudienst
Adres Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel 03 890 76 17
Fax 03 890 76 96
Website www.puurs.be  
E-mail yves.faes@puurs.be
Openingsuren elke werkdag van 09.00u tot 12.30u

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Toelage voor natuur en milieu : groendak.
Laatste update fiche: 09/01/2012.