Hakselaar, mulchmaaier of mulchkit - gemeentelijke premie (Leefmilieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hakselaar, mulchmaaier of mulchkit - gemeentelijke premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van de gemeente Puurs kunnen een toelage krijgen voor de aankoop van een hakselaar, mulchmaaier en mulchkit. Per gezin wordt maar één toelage toegekend. De toelage van een mulchmaaier kan niet gecombineerd worden met de toelage van een mulchkit.

Voorwaarden

Voor inwoners van Puurs voor de aankoop van:

 • een hakselaar:
  • maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2000/14/CE lager of gelijk aan 93 dB(A) LwA
  • minimum invoerdiameter: 30mm
  • CE-label
 • een mulchmaaier
  • maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2000/14/CE mag niet hoger zijn dan onderstaande grenswaarde: 
   • maaibreedte L ≤ 50cm: 96 dB/1 pW
   •  maaibreedte 50 < L ≤ 70 cm: 100 dB/1 pW
  • CE-label

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

U dient een aanvraag in ten laatste 2 maand na de aankoop bij het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar is bij het gemeentebestuur.

U bezorgt het ingevulde, gedateerde en gehandtekend aanvraagformulier terug samen met een factuur of gedetailleerd kassaticket, kopieën uit de handleiding of gelijkwaardig die de eisen inzake aankoopdatum, geluid, minimale invoerdiameter en veiligheid (CE-label) aantonen.

Bedrag?

De toelage wordt berekend op het netto aankoopbedrag (zonder BTW):

 • voor de hakselaar 20% met een maximum van 100 euro
 • voor de mulchmaaier 10% met een maximum van 100 euro
 • voor de mulchkit 50% met een maximum van 50 euro

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • factuur of gedetailleerd kassaticket
 • kopieën uit de handleiding of gelijkwaardig die de eisen inzake aankoopdatum, geluid, minimale invoerdiameter en veiligheid (CE-label) aantonen

Bijkomende informatie


Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs – Milieudienst
Adres Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel 03 890 76 17
Fax 03 890 76 96
Website www.puurs.be
E-mail yves.faes@puurs.be
Openingsuren elke werkdag van 09.00u tot 12.30u

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Toelage voor natuur en milieu : aankoop van hakselaar, mulchmaaier of mulchkit.
Laatste update fiche: 09/01/2012.