Aanpassings- of verbeteringspremie - aanvullende premie Puurs (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings- of verbeteringspremie - aanvullende premie Puurs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Puurs kent aan eigenaars en huurders, die de Vlaamse verbeterings- en/of aanpassingspremie bekomen voor een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Puurs, een aanvullende gemeentelijke toelage toe.

Voorwaarden

 • voor woningen gelegen op het grondgebied van Puurs
 • u ontvangt een verbeterings- en/of aanpassingspremie van Vlaanderen
 • de werken voldoen aan de volgende eisen in verband met energie: 
  • dakwerken: dakisolatie met een warmteweerstand of R-waarde groter of gelijk aan 3 m² K/W;
  • buitenschrijnwerk: hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van maximum 1,3 W/m²K;
  • werkzaamheden aan gevels: spouwmuurisolatie met een warmteweerstand of R-waarde groter of gelijk aan 1,3 m² K/W 
  • centrale verwarming: lage temperatuurketel of condensatieketel
  • zolder-vloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. Thermische folies komen niet in aanmerking. Binnenisolatie wordt niet toegelaten. Enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking. Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Puurs – Milieudienst

Hoe?

De toelageaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Puurs na definitieve toezegging van de verbeterings- en/of aanpassingspemie van de Vlaamse gemeenschap. U gebruikt hiervoor het door de gemeente ter beschikking gesteld modelaanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan je terugvinden in het e-loket van de gemeente Puurs.

Bedrag?

De gemeentelijke toelage wordt berekend op 30% van het factuurbedrag (maximum 10.000 euro exclusief BTW), verminderd met de uitbetaalde verbeterings- en/of aanpassingspremie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • de gevraagde energie-eisen worden bewezen aan de hand van een kopie van de verklaring van de aannemer, van de factuur van de uitgevoerde werken, de aankoop van het materiaal of de bevestigingsbrief betreffende de betaling van de Eandispremie

Bijkomende informatie


Contacteer

Organisatie Gemeente Puurs - Milieudienst
Adres Hoogstraat 29 
2870 Puurs
Tel 03 890 76 65
Fax 03 890 76 96
Website http://www.puurs.be/
E-mail etienne.vergauwen@puurs.be
Openingsuren alle werkdagen van 09.00u tot 12.30u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Officiële benaming: Woontoelage.
Laatste update fiche: 09/01/2012.