Hoogrendementsglas - premie stad Eeklo (isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hoogrendementsglas - premie stad Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Eeklo geeft een subsidie voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas in een bestaande woning.

Voorwaarden

 • de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd staat op het grondgebied van Eeklo
 • de bouwvergunning de woning dateert van voor 1 januari 2000
 • u bent particulier en:
  • ofwel u bent eigenaar van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • ofwel u hebt het akkoord van de eigenaar
 • de hoogrendementsbeglazing heeft een maximale U-waarde van 1,1 W/(m².K)
 • u krijgt de subsidie alleen voor vervangen van beglazing door hoogrendementsglas in een bestaand gebouw, nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking
 • u volgt bij de plaatsing de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap
 • u gaat akkoord met een eventuele controle ter plaatse door de stadsdiensten

U krijgt deze subsidie eenmaal per adres per installatie.

U mag deze subsidie cumuleren met andere bouw- of renovatiepremies.

Aanvragen

Waar?

Stadsbestuur Eeklo - milieudienst

Hoe?

 • u plaatst hoogrendementsglas of u laat het plaatsen
 • u vult het aanvraagformulier in of u vraagt de premie aan bij de milieudienst van de Stad Eeklo
 • u vult het aanvraagformulier volledig en correct in en u stuurt het samen met de nodige documenten naar de milieudienst van de Stad Eeklo
 • het College beslist over uw aanvraag binnen 30 dagen na ontvangst
 • u krijgt de beslissing schriftelijk toegestuurd binnen 60 dagen na ontvangst van uw aanvraag

Bedrag?

U ontvangt:

 • 10 euro per m² voor het vervangen ven enkele beglazing, met een maximum van 250 euro
 • 5 euro per m² voor het vervangen van dubbele beglazing, met een maximum van 250 euro

Meebrengen

 • het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier
 • officiële en gedetailleerde facturen van de uitvoerende aannemer
 • (bouw)plan van de woning waarop oppervlakte, ligging van de hoogrendementsbeglazing en U-waarde
 • foto’s van voor en na de werken
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo.
Officiële benaming: Stedelijke subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsglas.
Laatste update fiche: 18/01/2013.