Hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening - premie stad Eeklo (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening - premie stad Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Stad Eeklo geeft een premie voor:

 • de aanleg van een hemelwaterinstallatie voor woningen met een bouwvergunning vóór 7 september 1999
 • de installatie van een infiltratievoorziening voor woningen met een bouwvergunning vóór februari 2005

Voorwaarden

 • de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd staat op het grondgebied van Eeklo
 • u bent particulier en:
  • u bent eigenaar van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd
  • ofwel u hebt het akkoord van de eigenaar
 • de hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening moeten voldoen aan:
  • de richtlijnen zoals bepaald in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’
  • ‘De code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’
  • de technische voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004  inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • u gaat akkoord met een eventuele controle ter plaatse door de stadsdiensten

U kunt beide premies cumuleren.

U kunt deze premies eenmaal krijgen per adres per installatie.

Aanvragen


Waar?

Stadsbestuur Eeklo - Milieudienst

Hoe?

 • u vraagt alle richtlijnen en de technische voorschriften op bij de Milieudienst
 • u voert de werken uit of laat ze uitvoeren volgens deze richtlijnen
 • u downloadt na het uitvoeren van de werken het aanvraagformulier (pdf) of u vraagt het aan bij de milieudienst van de Stad Eeklo
 • u vult het aanvraagformulier volledig en correct in en u stuurt het samen met de nodige documenten naar de milieudienst van de Stad Eeklo
 • binnen 60 dagen na ontvangst beslist het College over uw aanvraag
 • u krijgt de beslissing schriftelijk toegestuurd 

Bedrag?

Voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie ontvangt u een premie van:

Inhoud Premie
Vlaamse Gewest
Premie Eeklo Totale premie
5.000 liter250 euro 250 euro500 euro
6.000 liter250 euro 300 euro550 euro
7.000 liter250 euro 350 euro600 euro
8.000 liter 250 euro 400 euro 650 euro
9.000 liter250 euro 450 euro700 euro
10.000 liter250 euro 500 euro 750 euro

Voor de aanleg van een infiltratievoorziening ontvangt u een premie van:

Aangesloten verharde oppervlakte Premie
Vlaamse Gewest
Premie Eeklo Totale premie
80-100 m²250 euro 250 euro500 euro
101-120 m²250 euro 300 euro550 euro
121-140 m²250 euro 350 euro600 euro
> 140 m² 250 euro 375 euro 625 euro

 

Meebrengen

 • het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier
 • officiële en gedetailleerde facturen van de uitvoerende aannemer
 • eventuele andere documenten die belangrijk kunnen zijn

Contacteer


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo.
Officiële benaming: Stedelijke subsidie voor het aanleggen van een hemelwaterinstallatie – installatie van een infiltratievoorziening.
Laatste update fiche: 28/01/2015.