Groendaken - premie stad Eeklo (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Groendaken - premie stad Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Eeklo geeft een subsidie voor het aanleggen van een groendak op een woning of een ander gebouw op het grondgebied van Eeklo, voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Onder groendak wordt verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het daksysteem moet minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag hebben.

Voorwaarden

 • de woning waarop het groendak wordt aangelegd staat op het grondgebied van Eeklo
 • u bent particulier en:
  • ofwel u bent eigenaar van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd
  • ofwel u hebt het akkoord van de eigenaar)
 • u brengt minstens 6 m2 groenoppervlakte aan
 • u volgt bij de aanleg van het groendak de bestaande wettelijke bepalingen
 • u vraagt indien nodig tijdig een stedenbouwkundige vergunning aan
 • u houdt het groendak minstens 10 jaar in goede staat
 • u herstelt mislukte aanplantingen of werken, anders vordert de stad de subsidies terug

Aanvragen

Waar?

Stadsbestuur Eeklo - Milieudienst

Hoe?

 • u legt het groendak aan
 • u vult het aanvraagformulier hier in of u vraagt het aan bij de milieudienst van de Stad Eeklo
 • u vult het aanvraagformulier volledig en correct in en u stuurt het samen met de nodige documenten naar de milieudienst van de Stad Eeklo
 • binnen 60 dagen na ontvangst beslist het College over uw aanvraag
 • u krijgt de beslissing schriftelijk toegestuurd

Bedrag?

U ontvangt:

 • 50 euro per vierkante meter groendak, als de kostprijs minstens 50 euro per m2 bedraagt
 • de werkelijke kostprijs wanneer deze lager is dan 50 euro per m2
 • de subsidie bedraagt hoogstens 2.000 euro

Meebrengen

 • het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier
 • het (bouw)plan met situatieschets van het groendaksysteem
 • officiële facturen, betalingsbewijzen, foto’s,...
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo.
Officiële benaming: Gemeentelijke subsidie voor groendaken.
Laatste update fiche: 18/01/2013.