Dak- en/of muurisolatie - premie stad Eeklo (isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Dak- en/of muurisolatie - premie stad Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Eeklo geeft een subsidie voor het plaatsen van thermische dak- en/of muurisolatie in woningen op haar grondgebied. Thermische isolatie is isolatie om het warmteverlies tussen 2 zijden van een materiaal of een constructie zo veel mogelijk te beperken.

Voorwaarden

 • de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd staat op het grondgebied van Eeklo
 • de bouwvergunning van de woning dateert van voor 1 januari 2000
 • u bent particulier en:
  • ofwel u bent eigenaar van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd
  • ofwel u hebt het akkoord van de eigenaar)
 • de dakisolatie haalt een R-waarde van minstens 4,0 m²/K/W
 • de muurisolatie haalt een R-waarden van minstens 2,0 m²K/W
 • thermische isolerende folies komen niet in aanmerking
 • de subsidie voor een winddicht onderdak is alleen mogelijk bij plaatsing van isolatie van een hellend dak
 • de plaatsing gebeurt in overeenstemming met de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap
 • u gaat akkoord met een eventuele controle ter plaatse door de stadsdiensten

U kunt deze toelage cumuleren met andere bouw- of renovatiepremies.

 • U kunt deze premie éénmaal krijgen per adres per installatie.
 • Ook lokale verenigingen komen in aanmerking voor deze premie.

  Aanvragen


  Waar?

  Stadsbestuur Eeklo - milieudienst

  Hoe?

  • u voert zelf de werken voor het plaatsen van thermische dak- en/of muurisolatie uit of u laat de werken uitvoeren
  • u vult het aanvraagformulier hier in of u vraagt het aan bij de milieudienst van de Stad Eeklo
  • u vult het aanvraagformulier volledig en correct in en u stuurt het samen met de nodige documenten naar de milieudienst van de Stad Eeklo
  • binnen de 30 dagen na ontvangst beslist het College over het al dan niet toekennen van de premie
  • de aanvrager krijgt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag de beslissing per brief toegestuurd

  Bedrag?

  U ontvangt:

  • 2 euro per m2 indien u de isolatie zelf hebt geplaatst, met een maximum van 250 euro
  • 4 euro per m2 indien een erkende installateur de plaatsing heeft uitgevoerd, met een maximum van 250 euro
  • een bijkomende premie van 4 euro per m2, met een maximum van 250 euro, wanneer ook een winddicht onderdak werd geplaatst

  Meebrengen

  • het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier
  • officiële facturen:
   • van het isolatiematerieel
   • van de uitvoerende aannemer 
  • (bouw)plan van de woning waarop plaats en oppervlakte van de geplande isolatie en vermelding van de R-waarde
  • duidelijke foto:
   • van de geplaatste isolatie
   • van het winddicht onderdak

  Contacteer


  De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo.
  Officiële benaming: Stedelijke subsidie voor het plaatsen van thermische dak- en/of muurisolatie.
  Laatste update fiche: 09/03/2017.