Gezinszorg - OCMW Edegem (Ouderen, Gezinszorg, Bejaardenhulp, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gezinszorg - OCMW Edegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen kunnen in situaties terechtkomen waarin ze niet meer in staat zijn om normaal voor zichzelf, hun gezinsleden en het huishouden te zorgen. Gezinszorg helpt in die gevallen om toch een normaal levenspatroon in stand te houden.

De hulp kan bestaan uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp. U krijgt ook algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Edegem
 • u hebt hulp nodig om fysieke, psychische of sociale redenen

Aanvragen

Waar?

OCMW Edegem – Dienst Thuiszorg

Hoe?

U maakt een afspraak met de verantwoordelijke voor een huisbezoek. Als ook andere hulpverleners betrokken zijn, wordt in overleg een hulpverleningsplan opgesteld.

U krijgt een vaste helpster toegewezen, die komt helpen tussen 8.30 u. en 12.30 u. of tussen 13.00 u. en 17.00 u.

Bedrag?

 • minimum 1,58 euro en maximum 11,03 euro
 • afhankelijk van uw inkomen, het aantal gezinsleden en uw aftrekbare lasten

Meebrengen

 • 2 klevers van de mutualiteit
 • 1 klever van de partner
 • inkomensgegevens, uittreksels vakantiegeld en spaargelden

Bijkomende informatie

De zorg kan verschillende doelstellingen hebben:

 • Preventief: er is sprake van inadequaat of niet voldoende betrekken van de mantelzorger in het cliëntsysteem. De zorginzet heeft in principe een tijdelijk karakter
 • Herstellend karakter: er is sprake van een reële mogelijkheid dat door inschakeling van gezinszorg, de problematiek zal verminderen, of opgeheven worden of dat achteruitgang tegengegaan kan worden. De zorginzet heeft in principe een tijdelijk karakter. 
 • Verzorgend karakter: er is sprake van niet adequaat (kunnen) aanpakken van huishoudelijke, verzorgende en/of opvoedende taken of relatiestoornis. 
 • Palliatief karakter: er is sprake van een nakend sterven.

Contacteer

Organisatie OCMW Edegem – Dienst Thuiszorg
Adres Oude-godstraat 110
2650 Edegem
Tel03 450 84 05
Fax03 450 84 50
Website http://www.ocmwedegem.be/
E-mail thuisdienst@ocmwedegem.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. 
in de namiddag enkel op afspraak

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: Gezinszorg - OCMW Edegem.
Laatste update fiche: 05/04/2012.