Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Financiële problemen, Leefloon, OCMW, Huisvuil, Inkomensgarantie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Sommige inwoners van Edegem krijgen onder bepaalde voorwaarden gratis huisvuilzakken als tegemoetkoming in hun verhoogde afvalkost.

Voorwaarden

u woont in Edegem en u hebt recht op:

  • ofwel het leefloon en u bent ondanks voldoende inspanningen niet in staat om deze kost zelf te dragen
  • ofwel de inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 

Aanvragen

Waar?

OCMW Edegem - sociale dienst

Hoe?

U contacteert de sociale dienst om de gratis vuilzakken aan te vragen.

Het OCMW voert een financieel onderzoek uit en beslist om u al dan niet een attest af te leveren.

Met dit attest van het OCMW of de Dienst voor Pensioenen kunt u dan de vuilzakken afhalen in het gemeentemagazijn of in het OCMW.

Bedrag?

U ontvangt gratis een vastgestelde hoeveelheid huisvuilzakken.

Meebrengen

  • identiteitkaart
  • bewijzen van inkomsten en uitgaven zodat een financieel onderzoek mogelijk is

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Edegem.
Officiële benaming: (attest) gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 27/08/2012.