Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden (Wonen, Ouderen, Huisvesting, Woningaanpassing, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor ouderen kan het nodig zijn hun woning aan te passen aan hun fysieke noden. De Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden helpt u hierbij.

Voorwaarden

 • u bent:
  • ofwel de bewoner van de woning
  • ofwel de verhuurder van de woning en u hebt een huurovereenkomst afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar
 • u, uw partner of een inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar
 • uw belastbaar gezinsinkomen van drie jaar voor de aanvraag is niet hoger dan 30.060 euro, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste (grensbedrag 2017, inkomen 2014)
 • de woning die u aanpast:
  • is uw hoofdverblijfplaats
  • ligt in het Vlaamse Gewest
 • u moet voor minstens 1.200 euro aan facturen voorleggen (inclusief btw, maximum één jaar oud op datum van de aanvraag)

Aanvragen


Waar?

Dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie

Hoe?

Het aanvraagformulier voor uw provincie staan op de website van Wonen-Vlaanderen. U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (de facturen mogen maximum één jaar oud zijn). Een ambtenaar van het agentschap onderzoekt uw aanvraag en neemt eventueel contact op om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

Bedrag?

 • 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (btw inbegrepen)
 • minimum 600 euro
 • maximum 1.250 euro

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • kopie van de facturen
 • document waarop het kadastraal inkomen vermeld staat
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden

Bijkomende informatie

Raadpleeg de volledige regelgeving rond de aanpassingspremie voor bejaarden.

Organisatie Wonen Vlaanderen
Adres Koning Albert II-laan 20 - 7
1000 Brussel
Tel02 553 82 98
Fax02 553 82 55
Website http://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_aanpassingspremie_voor_ouderen
E-mail

wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

Contacteer

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.


Laatste update fiche: 31/07/2017.