Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden (Wonen, Ouderen, Huisvesting, Woningaanpassing, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor ouderen kan het nodig zijn hun woning aan te passen aan hun fysieke noden. De Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden helpt u hierbij.

Voorwaarden

 • u bent:
  • ofwel de bewoner van de woning
  • ofwel de verhuurder van de woning en u hebt een huurovereenkomst afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar
 • u, uw partner of een inwonend gezinslid (tot de tweede graad; geen oom, tante, nicht of neef) is ouder dan 65 jaar
 • het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan:
  • 31.550 euro voor 1 aanvrager zonder persoon ten laste
  • 44.160 euro voor 1 aanvrager met 1 persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 44.160 euro voor 2 aanvragers, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
 • het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor) mag niet meer bedragen dan 63.090 euro
 • wonen-Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van 1 jaar of 3 jaar voor de aanvraagdatum)
 • de woning die u aanpast:
  • is uw hoofdverblijfplaats
  • ligt in het Vlaamse Gewest
 • u moet voor minstens 1.200 euro aan facturen voorleggen (inclusief btw, maximum twee jaar oud op datum van de aanvraag)

Aanvragen


Waar?

Dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie

Hoe?

Het aanvraagformulier voor uw provincie staan op de website van Wonen-Vlaanderen. U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (de facturen mogen maximum twee jaar oud zijn). Een ambtenaar van het agentschap onderzoekt uw aanvraag en neemt eventueel contact op om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

Bedrag?

 • 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental)
 • maximum 1.250 euro

Meebrengen

 • ingevulde aanvraagformulier
 • kopie van de facturen
 • document waarop het kadastraal inkomen vermeld staat
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden

Bijkomende informatie

Raadpleeg de volledige regelgeving rond de aanpassingspremie voor bejaarden.

Organisatie Wonen Vlaanderen
Adres Koning Albert II-laan 20 - 7
1000 Brussel
Tel02 553 82 98
Fax02 553 82 55
Website http://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_aanpassingspremie_voor_ouderen
E-mail

wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

Contacteer

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.


Laatste update fiche: 04/08/2020.