Geboorte- en adoptiepremie Hechtel-Eksel (geboortepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geboorte- en adoptiepremie Hechtel-Eksel

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Hechtel-Eksel kent een premie toe voor elk pasgeboren of geadopteerd kind (tot de leeftijd van 7 jaar) dat wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Hechtel-Eksel
  • bij de geboorte of adoptie bent u minstens 1 jaar gedomicilieerd in de gemeente

Aanvragen

Waar?

Gemeente Hechtel-Eksel – Dienst Bevolking

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier bekomen bij de dienst bevolking. Het ingevulde aanvraagformulier bezorgt u aan de dienst bevolking binnen de 6 maanden na de geboorte of na de datum waarop de vonnis tot bekrachtiging van de adoptie werd overgeschreven. De premie wordt vervolgens gestort op uw rekening.

Bedrag?

  • 25 euro per kind/1ste kind
  • dit bedrag wordt telkens vermeerderd met 50 euro voor de geboorte/adoptie daaropvolgend met een maximum van 200 euro.

Meebrengen

  • aanvraagformulier (op te sturen)
  • uw rekeningnummer waarop het geld gestort mag worden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Hechtel-Eksel - Jeugddienst.
Officiële benaming: Geboortepremie Hechtel-Eksel.
Laatste update fiche: 15/01/2009.