Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie (Financiële problemen, Leefloon, Financiële uitkering, OCMW, Inkomen, RMI) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. U hebt recht op het leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
 • uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • u hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt

Aanvragen


Waar?

Bij het OCMW van uw gemeente. Als u zich niet kunt verplaatsen kunt u een huisbezoek aanvragen.

Bedrag?

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  • u woont samen met iemand met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, dit moet niet noodzakelijk met uw partner zijn
  • 639,27 euro per maand, dus 7.671,24 euro per jaar
 • Categorie 2: Alleenstaande
  • u woont alleen
  • 958,91 euro per maand, dus 11.506,92 euro per jaar
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  • u hebt minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen
  • 1.295,91 euro per maand, dus 15.550,92 euro per jaar

Hoe?

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van uw bestaansmiddelen
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont

Contacteer het OCMW van uw gemeenteRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 18/08/2020.