Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie (Financiële problemen, Leefloon, Financiële uitkering, OCMW, Inkomen, RMI) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. U hebt recht op het leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

  • uw werkelijke verblijfplaats is België
  • u bent meerderjarig of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, hebt kinderen ten laste of bent in verwachting van een kind
  • u beschikt niet over voldoende inkomsten en u bent niet in staat om ze zelf te verwerven
  • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • het leefloon is uw laatste toevlucht: u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt (zoals uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen of studietoelage)

Aanvragen


Waar?

Bij het OCMW van uw gemeente. Als u zich niet kunt verplaatsen kunt u een huisbezoek aanvragen.

Bedrag?

U ontvangt:

  • ofwel 595,13 euro per maand wanneer u met iemand samenwoont (niet noodzakelijk uw partner)
  • ofwel 892,7 euro per maand wanneer u alleenstaande bent
  • ofwel 1.190,27 euro per maand wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt

(bedragen geldig vanaf 1 september 2017)

Hoe?


Contacteer het OCMW van uw gemeenteRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 21/03/2018.