Bouwpremie - gemeente Voeren (Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Bouwpremie - gemeente Voeren

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Voeren subsidies voor wonen en bouwen.

Voorwaarden

U bent op de datum van de aanvraag minstens vijf jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van Voeren en

  • de aanvrager van de premie en de mede-koper zijn geen eigenaar van een woning, appartement of ander gebouw in of buiten Voeren
  • de aanvrager van de premie en de mede-koper verwerven het goed door aankoop

Aanvragen

Waar?

Gemeente Voeren – Dienst Financiën

Hoe?

U contacteert de Dienst Financiën met uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt 2.000 euro.

U kunt deze premie cumuleren met de aankooppremie voor:

  • ofwel een woning tot hoogstens 2.750 euro
  • ofwel een appartement tot hoogstens 1.500 euro.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

  • afschrift van de authentieke notariële akte op naam van de aanvrager/aanvraagster die niet ouder is dan 1 jaar op de datum van de aanvraag
  • attest op eer verklaard dat u geen eigenaar bent van een andere kavel, woning of ander gebouw in en/of buiten de gemeente Voeren
  • bewijs dat u minstens 5 jaar ingeschreven bent in de gemeente (te bekomen bij de dienst bevolking)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Voeren.
Officiële benaming: Bouwpremie.
Laatste update fiche: 06/06/2012.