Energietoelage - OCMW Eeklo (Leefloon, Budgetbegeleiding, Budgetbeheer, OCMW, Energie, Verwarming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energietoelage - OCMW Eeklo

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De energietoelage is een éénmalige toelage die wordt verleend voor de winterperiode, gelet op het verhoogd energiegebruik tijdens de wintermaanden en de stijgende energieprijzen.

Voorwaarden

Gewone energietoelage

U woont in Eeklo en

  • u ontvangt het leefloon of een equivalent daarvan
  • u bent niet tewerkgesteld via artikel 60 §7 van de OCMW-wet
  • u woont niet in of u huisvest geen andere personen
  • wanneer u samenwoont bedraagt uw gezamenlijk gezinsinkomen hoogstens het gezinsbedrag hieronder
  • uw huishuur of het kadastraal inkomen van het huis dat u als enig onroerend goed bezit, bedraagt hoogstens 396,63 euro
  • uw vervangingsinkomen voor het vaststellen van het recht op de vergoeding mag verminderd worden met het gedeelte van uw huishuur of de aflossing van de hypothecaire lening tussen 200 euro tot maximaal 400 euro
  • in de huur van uw huiskamer of studio zijn de verwarmingskosten niet inbegrepen of de verwarmingskosten worden niet forfaitair verdeeld onder het aantal inwoners
  • u gaat deelnemen aan een vormingsessie in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland. Indien u ouder bent dan 65 jaar of een invaliditeitsattest hebt, hoeft u deze vorming niet te volgen
  • van uw huidige woning is hoogstens 3 jaar geleden een energiescan uitgevoerd door de Woonwijzer Meetjesland vzw

Bijkomende voorwaarden voor de bijzondere energietoelage:

 • u bent in budgetbeheer/budgetbegeleiding bij het OCMW van Eeklo of bij het CAW Visserij afdeling Eeklo
 • ofwel u bent toegelaten tot de collectieve schuldenregeling

U ontvangt ofwel de gewone ofwel de bijzondere energietoelage.

 

Aanvragen

Waar?

OCMW Eeklo

Hoe?

U haalt het inschrijvingsformulier af op het OCMW van Eeklo of u schrijft telefonisch in.
U geeft uw ingevulde inschrijvingsformulier samen met de nodige bewijsstukken af aan het Onthaal van het OCMW of u stuurt het op naar het OCMW Eeklo tussen 1 september en 30 november.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van het OCMW Eeklo beslist over de toekenning van de toelage.
De energietoelage wordt als geheel uitbetaald.

Bedrag?

Gewone energietoelage:

 • 137,76 euro, verhoogd met 18,36 euro per kind ten laste

Bijzondere energietoelage:

 • gezinnen (gehuwd of samenwonende koppels, alleenstaanden met kinderlast of alleenstaanden met kinderlast in het kader van co-ouderschap) met een netto-inkomsten per maand van
  • hoogstens 1.048,32  euro: u ontvangt 101,72 euro 
  • tussen 1.048,32 euro en 1.177,98 euro: u ontvangt 67,72 euro
 • alleenstaanden met een netto-inkomsten per maand van
  • hoogstens 880,62 euro: u ontvangt  101,72 euro 
  • tussen 880,62  euro en 985,32 euro: u ontvangt 67,72 euro

(bedragen geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

 • inschrijvingsformulier
 • attest van de Woonwijzer Meetjesland vzw over de uitgevoerde energiescan

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Eeklo.
Officiële benaming: Energietoelage.
Laatste update fiche: 20/03/2012.