Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (Financiële uitkering, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Bejaarden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent en als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals u verplaatsen, eten bereiden, uzelf verzorgen en aankleden...

Voorwaarden

 • u bent minstens 65 jaar
 • u hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten
 • u bent aangesloten bij een zorgkas
  • ofwel de zorgkas van uw mutualiteit
  • ofwel de Vlaamse Zorgkas
 • uw inkomen en dat van uw partner overschrijdt de vastgelegde grenzen niet. Er wordt rekening gehouden met pensioen, beroepsinkomsten, spaargelden, eigendommen...

Aanvragen


Waar?

U kunt de aanvraag enkel online indienen.

Als u hulp nodig hebt bij de online aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis.

Hoe?

 • u vult de online vragenlijst in. Daarvoor hebt u uw token of elektronische identiteitskaart met kaartlezer en pincode nodig
 • de zorgkas gaat na of u recht hebt op de tegemoetkoming. Ze vragen een evaluatie van uw handicap aan bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. Zij zullen op hun beurt uw huisarts contacteren. Neem bij voorkeur zelf al contact op met uw behandelende arts om hem hiervan te verwittigen
 • uw zorgkas brengt u binnen vier maanden op de hoogte van de beslissing

Bedrag?

De berekening van de toelage is zeer afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de praktijk komt het er op neer dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen.

Meebrengen

 • naam en voornaam van uw huisarts of van de arts die u opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer

Bijkomende informatie

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail HandiN@minsoc.fed.be

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 02/08/2017.