Inkomensgarantie voor ouderen (Pensioen, Financiële uitkering, Ouderen, Bejaarden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inkomensgarantie voor ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Federale Pensioendienst kent de inkomensgarantie toe.

Voorwaarden

 • leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn
 • nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
 • verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan

Aanvragen


Waar?

 • bij het gemeentebestuur van uw gemeente (in een aantal gemeenten dient u contact op te nemen met het OCMW - zie Contacteer) 
 • bij de Federale Pensioendienst

Hoe?

 • als u al een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag
 • als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u zich aanbieden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Federale Pensioendienst
 • als u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht.

Bedrag?

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

 • 1.053,61 euro per maand voor wie alleen woont (12.883,37 euro per jaar)
 • 715,74 euro per maand voor wie samenwoont met één of meer andere personen (8.588,91 euro per jaar)

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Meer informatie over de invloed van de bestaansmiddelen is terug te vinden op de website van de Federale Pensioendienst.

Meebrengen

 • identiteitskaart

Bijkomende informatie

OrganisatieFederale Pensioendienst
Adres Zuidertoren
1060 Brussel
Tel 1765 (gratis telefoonnummer) - houd uw rijksregisternummer bij de hand
WebsiteFederale Pensioendienst
E-mail contactformulier
Openingsuren op weekdagen van 09.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u., op vrijdag tot 16.00 u.

ContacteerLaatste update fiche: 17/07/2019.