Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (Financiële uitkering, Personen met een handicap, Invaliden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voorwaarden

  • u bent tussen 21 en 65 jaar
  • u kan maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen

Aanvragen


Waar?


Hoe?

Het indienen van de aanvragen gebeurt niet langer op papier, maar in de nieuwe tool MyHandicap.

Via de online applicatie 'myhandicap.belgium.be' kan u:

  • nagaan op welke voordelen u recht heeft
  • een aanvraag indienen voor een of meerdere voordelen

Bedrag?

U behoort, afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid tot een van de drie categorieën. Naargelang uw categorie ontvangt u per jaar hoogstens:

  • categorie A: 6.942,59 euro
  • categorie B: 10.413,89 euro
  • categorie C: 13.885,18 euro

(bedragen geldig vanaf 1 juni 2017)

Meebrengen


Bijkomende informatie

Organisatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail Stuur ons een mail

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 13/07/2017.