Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (Financiële uitkering, Personen met een handicap, Invaliden, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voorwaarden

 • u bent tussen 21 (je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf je 20e verjaardag) en 65 jaar
 • u kan maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
 • uitzonderingen: u komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als u jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent;
  • een kind ten laste hebt;
  • een handicap gekregen hebt  na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap.).
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • Uitzondering: u komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden
   • u bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
   • u bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en u bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of u bent student;
   • u bent staatloos;
   • u bent vluchteling;
   • u bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid van één van de bovenstaande personen;
   • u hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.
 • u moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. 
 • als de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ingaat vanaf 1 juli 2018 (dus voor aanvragen vanaf 1 juni 2018) moet men minimum 10 jaar (waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar) zijn werkelijke verblijfsplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het Rijksregister geldt hierbij als referentie
 • uw handicap moet erkend worden door onze artsen. Uw verdienvermogen moet beperkt zijn tot 1/3 of minder van wat een gezond persoon door te werken op de gewone arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming mag uw inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aanvragen


Waar?


Hoe?

 • om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
 • na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
 • de Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
 • u wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.


Bedrag?

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin. 

Meebrengen


Bijkomende informatie

Organisatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail Stuur ons een mail

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 17/08/2020.