Dagopvang - toelage gemeente Anzegem (Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Dagopvang, Nachtopvang, Dagverzorgingscentrum, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Dagopvang - toelage gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Anzegem kent een toelage toe aan bejaarden of personen met een handicap die in hun thuismilieu verzorgd worden en overdag of ’s nachts naar een dag- of nachtverzorgingscentrum of dagcentrum gaan.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Anzegem (gedomicilieerd in de gemeente):
    • bejaard: de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben 
    • met een handicap : bewijs van minimum 66 % handicap kunnen voorleggen

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen.

Hoe?

Wie voldoet aan de voorwaarden maar nog nooit een aanvraag heeft ingediend of recent pas aan de voorwaarden voldoet kan voor een aanvraag terecht op de sociale dienst of kan formulieren aanvragen via mail (sociale.dienst@anzegem.be).

Eenmaal personen een aanvraag hebben ingediend, ontvangen zij jaarlijks automatisch de nodige aanvraagformulieren voor hun jaarlijkse toelage.

Bedrag?

  • 0,50 euro per dag met een maximum van 240 dagen per jaar
  • de aanvragen hebben betrekking op het afgelopen jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Toelage voor dagopvang.
Laatste update fiche: 12/08/2008.