Gezinstoelage - gemeente Anzegem (Leefloon, Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gezinstoelage - gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een bescheiden inkomen kunnen een toelage verkrijgen van de gemeente Anzegem mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

 • op 01 januari van het jaar van aanvraag minstens 1 jaar in Anzegem wonen (gedomicilieerd zijn)
 • het belastbaar gezinsinkomen voor het inkomstenjaar 2006 mag niet hoger zijn dan:
  • voor een alleenstaande: 13.397,00 euro (20.095,50 euro bij attest 66 % handicap)
  • voor een gezin: 13.397,00 euro (20.095,50 euro bij attest 66 % handicap) te verhogen met:
   • 6698,50 euro per kind tot 12 jaar (10.047,50 euro bij attest handicap)
   • 9377,90 euro per student tussen 13 en 25 jaar (14.066,85 euro bij attest handicap)
   • 4421,01 euro per ander gezinslid (6631,52 euro bij attest handicap of bij een jong gezin inwonend familielid van minstens 70 jaar)
  • bij het belastbaar inkomen wordt het kadastraal inkomen viervoudig meegerekend
  • voor personen die in 2007 enkel een leefloon genoten, wordt het inkomen van 2007 en indien van toepassing het kadastraal inkomen in aanmerking genomen

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen.

Hoe?

De aanvragen kunnen ingediend worden in de loop van de maand mei.

Bedrag?

De jaarlijkse gezinstoelage varieert tussen de 25 en de 150 euro naargelang het inkomen.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) of - indien u geen aanslagbiljet ontvangt - elk ander bewijsstuk van het jaar 2006 bijv pensioenfiche, jaaroverzicht ziekteuitkering, attest leefloon, … 
 • aanslagbiljet onroerende voorheffing 2006 
 • eventueel attest invaliditeit
 • voor studenten ouder dan 18 jaar: bewijs dat men nog student is via attest school of studentenkaart

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Gemeentelijke gezinstoelage.
Laatste update fiche: 12/08/2008.