Financiële steunverlening - OCMW Alken (Voedselpaketten, Financiële steun, Voorschotten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Financiële steunverlening - OCMW Alken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Alken voorziet in financiële steun.

  • Recht op maatschappelijke integratie – leefloon (voorheen bestaansminimum) gebaseerd op de kerngedachte: elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie, hetzij in de vorm van een tewerkstelling, hetzij in de vorm van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, hetzij in de vorm van leefloon. Het is de taak van het OCMW om te zoeken naar een gepaste participatie aan de maatschappij in ruil waarvoor de persoon een inkomen verwerft. Prioritair moet het OCMW de actieve inschakeling in de gemeenschap realiseren voor de grote groep jongeren beneden de 25 jaar die zelf niet in staat is om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Het OCMW is niet langer het laatste vangnet, maar wel een springplank naar maatschappelijke integratie, of beter gezegd: een vangnet met een grotere veerkracht
  • Al of niet terugvorderbare aanvullende steun als tussenkomst om het hoofd te bieden aan bijzondere uitgaven: huurwaarborg, gas- en elektriciteit, medische kosten. Ook kan er aanvullende steun toegekend worden boven op het leefloon aan personen of gezinnen voor wie het leefloon te laag is om een menswaardig bestaan te leiden
  • Voorschotten op sociale uitkeringen : het OCMW kan een voorschot toekennen op sociale zekerheidsuitkeringen zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, die door allerlei omstandigheden nog niet ontvangen werden. Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, vordert het OCMW het uitbetaalde voorschot terug
  • Hulp in natura of materiële hulp : het verschaffen van stookolie of steenkolen tijdens de wintermaanden, voedselpakketten en tweedehandskleding in samenwerking met derden
  • Verblijfskosten rusthuis (Sigrid Sauwens) : het OCMW verleent een tussenkomst in de verblijfskosten in een rusthuis na onderzoek van de inkomsten en bezit van roerende en onroerende goederen van de rustoordbewoner en de onderhoudsplicht van de kinderen.

Voor meer informatie over deze diensten raadpleegt u de website van het OCMW en Sociaal Huis van de gemeente Alken.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Alken.
Officiële benaming: Financiële steunverlening - OCMW Alken.
Laatste update fiche: 03/12/2013.