Dienst vreemdelingen - OCMW Alken (Vreemdelingen, Asielzoekers, Niet-begeleide minderjarigen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Dienst vreemdelingen - OCMW Alken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Alken vangt vreemdelingen op de vlucht die in ons land asiel aanvragen op. Tijdens de duur van de asielprocedure (die bepaalt of ze definitief in België kunnen blijven of naar hun vaderland moeten terugkeren) begeleidt het OCMW deze mensen en ziet erop toe dat zij op een menswaardige manier worden opgevangen.

De begeleiding die het OCMW aan vreemdelingen geeft, bestaat uit administratieve begeleiding zoals wegwijs in de asielprocedure en sociale zekerheid, budgetbegeleiding en budgetbeheer bij financiële steunverlening, psychosociale begeleiding, integratiegerichte activiteiten en kennismaking met de Belgische samenleving door middel van vorming, taallessen en ontspanningsmogelijkheden.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Alken.
Officiële benaming: Dienst vreemdelingen - OCMW Alken.
Laatste update fiche: 18/08/2008.