Arbeidsongeschiktheid - Ziekte- en invaliditeitsuitkering (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Personen met een handicap, Invaliden, Ziekte, Uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Arbeidsongeschiktheid - Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken of stempelen, hebben recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het eerste jaar ontvangt u een ziekte-uitkering (primaire arbeidsongeschiktheid), vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Voorwaarden

U bent arbeidsongeschikt door ziekte of door een ongeval.

Aanvragen


Waar?

Uw ziekenfonds

Hoe?

  • u vraagt een 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' (document 'Vertrouwelijk') op bij uw ziekenfonds
  • u laat dit document invullen door uw behandelend geneesheer
  • u bezorgt dit ingevulde document binnen de twee dagen aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds

Bedrag?

Werknemers en werklozen ontvangen een uitkering die berekend wordt in functie van de duur van de ongeschiktheid, de gezinssituatie en het loon of de werkloosheidsuitkering.

Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag naargelang de gezinssituatie. Na één jaar wordt de uitkering verhoogd als de onderneming of het vrije beroep stopgezet is.

De uitkeringen worden uitbetaald door uw ziekenfonds.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
  • inlichtingsformulier (dit ontvangt u van uw ziekenfonds)

Contacteer

U kunt voor meer informatie terecht bij:

Bijkomende informatie

Ernstig zorgbehoevenden die hulp van anderen nodig hebben, komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming 'Hulp van derden'.

Bekijk ook de 'Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit' die verleend wordt vanaf minstens 1 jaar arbeidsongeschiktheid.


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 09/07/2019.