Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden (incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden.

Voorwaarden

  • u hebt recht op het forfait B of C in de thuisverpleging (gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden)
  • u hebt een score 3 of 4 voor het criterium 'incontinentie' 
  • u verblijft de laatste dag van de periode van vier maanden niet in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet

U heeft dus geen recht op het incontinentieforfait bij opname in een:

  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT)
  • rustoord voor bejaarden (ROB)
  • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
  • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra

De opname in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt geen probleem.  

Aanvragen


Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

Het ziekenfonds betaalt het incontinentieforfait automatisch uit, maar enkel aan de leden waarvan het weet dat ze aan de voorwaarden voldoen. 

Als u geen beroep doet op thuisverpleging, neemt u best contact op met een thuisverpleegkundige of met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Na onderzoek krijgt u dan een score om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet. Met het attest dat u ontvangt, dient u een aanvraag in bij uw ziekenfonds. De aanvraag moet u jaarlijks herhalen.

Bedrag?

U ontvangt jaarlijks 522,92 euro (bedrag geldig in 2020).

Meebrengen

  • identiteitkaart
  • klever ziekenfonds
  • attest score thuisverpleging en score op het criterium incontinentie

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 17/08/2020.