Huursubsidie - gemeente Beveren (Sociale woningen, Huisvesting, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie - gemeente Beveren

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons weten



Omschrijving

Het gemeentebestuur van Beveren verleent onder bepaalde voorwaarden een huursubsidie aan aan inwoners met een beperkt inkomen die op de wachtlijst staan om in Beveren (en deelgemeenten) een sociale woning te huren. Dit is een maandelijkse financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die ze in afwachting van de toewijzing van een sociale woning huren op de private markt.

Voorwaarden

 • de aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar in Beveren wonen
 • de aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van de Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting (GMH)
 • de aanvrager dient zich bij de GMH voor minstens 2 deelgemeenten in Beveren op te geven
 • de aanvrager of diens andere gezinsleden mogen geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik hebben
 • de aanvrager en alle leden van het gezin moeten recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
 • cumulatie met de Vlaamse huursubsidie of de huurtoelage via het OCMW is niet toegelaten
 • woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor komen niet in aanmerking

Aanvragen

Waar?

Gemeente Beveren - dienst Sociale en Economische Zaken

Hoe?

Er werd een speciaal aanvraagformulier ontworpen, dat je op verschillende plaatsen kan opvragen:

 • bij de dienst sociale & economische zaken van de gemeente (tel 03 750 16 76)
 • op het gemeentehuis (permanenties) in de deelgemeenten
 • downloaden via de website 
 • bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (tel 03 750 95 30)

Vul dit formulier volledig in, voeg er de gevraagde documenten bij en bezorg het aan de dienst sociale & economische zake. U kan het aanvraagformulier ook afgeven op de permanentie in de deelgemeenten.

Bedrag?

De huursubsidie bedraagt 25% van de huur die je bij aanvang van de huurovereenkomst betaalde, met een maximum van 100 euro per maand.

Meebrengen

 • bewijs van inschrijving als kandidaat-huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
 • (minimaal 2) kopies van de (geregistreerde) huurovereenkomst van de private woning waarvoor de huursubsidie wordt aangevraagd
 • bewijs dat u uw huur drie opeenvolgende maanden vóór de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie heeft betaald
 • recent bewijs van uw ziekenfonds over uw recht op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

(Raadpleeg het aanvraagformulier voor een volledige lijst van de documenten die u moet toevoegen)

Contacteer

Organisatie Gemeente Beveren - Dienst Sociale en Economische Zaken
Adres Stationsstraat 2
9120 Beveren
Tel03 750 16 76
Fax03 750 15 23
Website http://www.beveren.be/
E-mail socialezaken@beveren.be
Openingsuren    maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30
woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Beveren-Waas.
Officiële benaming: Gemeentelijke huursubsidie.
Laatste update fiche: 11/01/2011.