Hagen, houtkanten en bomen - gemeentelijke premie Retie (Wonen, Milieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Hagen, houtkanten en bomen - gemeentelijke premie Retie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De afbakening van percelen (uitgezonderd bouwpercelen) met behulp van aanplantingen kan worden gesubsidieerd indien aan alle voorwaarden voldaan is. Hagen, houtkanten en bomenrijen die als zelfstandig element voorkomen en die bestaan uit streekeigen boom- en struiksoorten komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Retie
  • een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden is verkrijgbaar op de dienst Grondgebiedzaken.

Aanvragen

Waar?

College van Burgemeester en Schepenen - Retie

Hoe?

Het aanvraagformulier kan u op papier of per e-mail verkrijgen op de dienst Grondgebiedzaken. De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Retie, op het voorgeschreven aanvraagformulier.

Bedrag?

De subsidie bedraagt voor bosplantsoenen en heesters 0,25 euro per stuk en voor hoogstammige bomen 7,00 euro per stuk met een maximaal bedrag van 200,00 euro per kadastraal perceel en per dienstjaar

Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • een kaart met ligging van het perceel (kadaster) met vermelding van de kadastrale nummer(s)
  • een kaart met schaalaanduiding met aanduiding van de aanplanting
  • een omschrijving van de aanplanting
  • het betalingsbewijs

Contacteer

Organisatie Gemeentebestuur Retie – Dienst Grondgebiedzaken
Adres Markt 1
2470 Retie
Tel 014 38 92 42
Fax 014 37 27 36
Website http://www.retie.be/
E-mail dirk.sterckx@retie.be
Openingsuren    maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
dinsdag van 8u30 tot 12u00, 13u00 tot 16u00 en 18u00 tot 20u00
vrijdag van 8u30 tot 12u00
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Retie - Jeugddienst .
Officiële benaming: Aanleggen van hagen, houtkanten en bomen.
Laatste update fiche: 10/02/2010.