Pensioenen - Rust- en overlevingspensioen (Pensioen, Pensioenaanvraag, Weduwepensioen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Pensioenen - Rust- en overlevingspensioen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Op een bepaalde leeftijd kunt u op pensioen gaan. Er bestaan in België drie pensioenstelsels:

 • pensioenstelsel voor werknemers
 • pensioenstelsel voor zelfstandigen
 • pensioenstelsel voor ambtenaren

Als u in verschillende stelsels werkte, ontvangt u een gemengd pensioen.

Een overlevingspensioen ontvangt u als u weduwe of weduwnaar bent. Dan hebt u recht op het pensioen van uw overleden echtgenoot of echtgenote. 

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • u hebt een bepaalde leeftijd
  • de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar
  • vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar als uw totale loopbaan minimum 40 jaar telt.
 • u hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
 • tijdens uw loopbaan heeft u of uw werkgever de wettelijke bijdragen betaald

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

 • u hebt een bepaalde leeftijd bereikt:
  • als uw partner overlijdt in 2017, dan moet u 46 jaar oud zijn op het moment van het overlijden om recht te hebben op het overlevingspensioen
  • deze leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken tot 55 jaar in 2030
 • u bent minstens één jaar gehuwd op het moment dat uw partner overlijdt 

Voldoet u wel aan de huwelijksvoorwaarde, maar hebt u de leeftijdsgrens nog niet bereikt? Dan hebt u toch recht op een overgangsuitkering. Die bedraagt:

  • 12 maanden als u geen kinderen ten laste heeft
  • 24 maanden als u wel kinderen ten laste heeft

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. De volledige regelgeving raadpleegt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Aanvragen


Waar?

 • ofwel bij de Pensioendienst van uw gemeentehuis
 • ofwel online via mypension.be

Hoe?

Rustpensioen: als u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, moet u normaal geen aanvraag indienen. Als u vervroegd op pensioen gaat, moet u wel een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Overlevingspensioen: als uw huwelijkspartner al met pensioen was, wordt automatisch onderzocht of u recht heeft op het overlevingspensioen. Als uw huwelijkspartner nog niet met pensioen was, moet u een aanvraag indienen op het gemeentehuis.

Bedrag?

Hoeveel het pensioen bedraagt, hangt van een aantal zaken zoals hoelang u gewerkt heeft en hoeveel bijdragen u betaald heeft. U kunt online berekenen hoeveel u zal ontvangen via mypension.be.

Het pensioen wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Dat gebeurt met een postcheque of via storting op uw bankrekening.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • loopbaangegevens
 • volmacht als de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen

Bijkomende informatie

Voor meer online informatie kunt u terecht bij:

Contacteer

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Open van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u

Laatste update fiche: 19/07/2019.