Fietsgraveren (Mobiliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Fietsgraveren

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenVoorwaarden, aanvragen en meebrengen

(self.__next_f=self.__next_f||[]).push([0]);self.__next_f.push([2,null])self.__next_f.push([1,"0:\"$L1\"\n"])self.__next_f.push([1,"2:I[4534,[],\"\"]\n5:I[90856,[],\"\"]\n7:I[16502,[],\"\"]\n8:I[30145,[\"3416\",\"static/chunks/3416-4a143338a86ba58b.js\",\"3185\",\"static/chunks/app/layout-44a58a95973b0ac5.js\"],\"\"]\n9:I[97495,[\"9577\",\"static/chunks/a2d71b47-e4eef96c67df9665.js\",\"8604\",\"static/chunks/015aba94-8d1f97b12e36e406.js\",\"6830\",\"static/chunks/6830-03c4c067513ade45.js\",\"3470\",\"static/chunks/3470-be10fd8b17220227.js\",\"5032\",\"static/chunks/5032-237e9ba731b32805.js\",\"7601\",\"static/chunks/app/error-32b3288d24ea2657.js\"],\"\"]\na:I[65629,[\"9577\",\"static/c"])self.__next_f.push([1,"hunks/a2d71b47-e4eef96c67df9665.js\",\"8604\",\"static/chunks/015aba94-8d1f97b12e36e406.js\",\"6830\",\"static/chunks/6830-03c4c067513ade45.js\",\"3470\",\"static/chunks/3470-be10fd8b17220227.js\",\"5032\",\"static/chunks/5032-237e9ba731b32805.js\",\"9160\",\"static/chunks/app/not-found-bb106b17ff0e8ce8.js\"],\"\"]\nb:I[16023,[\"3416\",\"static/chunks/3416-4a143338a86ba58b.js\",\"3185\",\"static/chunks/app/layout-44a58a95973b0ac5.js\"],\"\"]\nd:I[37337,[],\"\"]\n6:[\"slug\",\"smartsite.dws\",\"d\"]\ne:[]\n"])self.__next_f.push([1,"1:[null,[\"$\",\"$L2\",null,{\"buildId\":\"IccWxiko9pf-QDJo3MNpQ\",\"assetPrefix\":\"\",\"initialCanonicalUrl\":\"/smartsite.dws?ch=raw\u0026id=19525\",\"initialTree\":[\"\",{\"children\":[[\"slug\",\"smartsite.dws\",\"d\"],{\"children\":[\"__PAGE__?{\\\"ch\\\":\\\"raw\\\",\\\"id\\\":\\\"19525\\\"}\",{}]}]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialSeedData\":[\"\",{\"children\":[[\"slug\",\"smartsite.dws\",\"d\"],{\"children\":[\"__PAGE__\",{},[\"$L3\",\"$L4\",null]]},[null,[\"$\",\"$L5\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\",\"$6\",\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L7\",null,{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":\"$undefined\",\"notFoundStyles\":\"$undefined\",\"styles\":null}],null]]},[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"nl\",\"children\":[[\"$\",\"head\",null,{\"children\":[[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"msapplication-TileColor\",\"content\":\"#cf0039\"}],[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"theme-color\",\"content\":\"#cf0039\"}]],[\"$\",\"$L8\",null,{\"env\":\"prod\",\"gtmId\":\"GTM-N5LHXQ\"}],[\"$\",\"meta\",null,{\"charSet\":\"UTF-8\"}],[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"viewport\",\"content\":\"width=device-width, initial-scale=1.0\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_scss/6.6.4/main.min.css\",\"as\":\"style\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_flexboxgrid_scss/3.0.0/flexboxgrid.min.css\",\"as\":\"style\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"/portaal/assets/print.css\",\"as\":\"style\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"/assets/vendors/widgets.css\",\"as\":\"style\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"/assets/vendors/portaal-widgets.css\",\"as\":\"style\"}],[\"$\",\"link\",null,{\"rel\":\"preload stylesheet\",\"href\":\"/assets/vendors/portaal.css\",\"as\":\"style\"}]]}],[\"$\",\"body\",null,{\"children\":[[\"$\",\"$L5\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"u-viewport-vertical\",\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"style\":{\"position\":\"absolute\",\"top\":\"50%\",\"left\":\"50%\",\"transform\":\"translate(-50%, -50%)\"},\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"a-spinner a-spinner--l a-spinner--vertical\",\"role\":\"alert\",\"children\":[[\"$\",\"span\",null,{\"className\":\"a-spinner__circle\"}],[\"$\",\"span\",null,{\"className\":\"a-spinner__text\",\"children\":\"Aan het laden …\"}]]}]}]}],\"loadingStyles\":[],\"loadingScripts\":[],\"hasLoading\":true,\"error\":\"$9\",\"errorStyles\":[],\"errorScripts\":[],\"template\":[\"$\",\"$L7\",null,{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":[\"$\",\"$La\",null,{}],\"notFoundStyles\":[],\"styles\":null}],[\"$\",\"$Lb\",null,{}]]}]]}],null]],\"initialHead\":[false,\"$Lc\"],\"globalErrorComponent\":\"$d\",\"missingSlots\":\"$We\"}]]\n"])self.__next_f.push([1,"f:I[294,[\"9577\",\"static/chunks/a2d71b47-e4eef96c67df9665.js\",\"8604\",\"static/chunks/015aba94-8d1f97b12e36e406.js\",\"6830\",\"static/chunks/6830-03c4c067513ade45.js\",\"3470\",\"static/chunks/3470-be10fd8b17220227.js\",\"4674\",\"static/chunks/4674-cc9e0392b0b46a9e.js\",\"5032\",\"static/chunks/5032-237e9ba731b32805.js\",\"8496\",\"static/chunks/8496-5441444ba73f26e2.js\",\"1878\",\"static/chunks/1878-1c3a28ec10574064.js\",\"6042\",\"static/chunks/app/%5Bslug%5D/page-3561a5b9f51eea0b.js\"],\"\"]\n4:[\"$\",\"$Lf\",null,{\"error\":{\"status\":\"404\"}"])self.__next_f.push([1,"}]\n"])self.__next_f.push([1,"c:[[\"$\",\"meta\",\"0\",{\"name\":\"viewport\",\"content\":\"width=device-width, initial-scale=1\"}],[\"$\",\"meta\",\"1\",{\"charSet\":\"utf-8\"}],[\"$\",\"title\",\"2\",{\"children\":\"Welkom | Antwerpen\"}],[\"$\",\"meta\",\"3\",{\"name\":\"description\",\"content\":\"Officiële website van de stad Antwerpen met online dienstverlening (e-loket en afspraken maken), praktische informatie (contactgegevens en openingsuren), nieuws op maat, stadsplan, vrijetijdskalender en vacatures.\"}],[\"$\",\"link\",\"4\",{\"rel\":\"manifest\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/site.webmanifest\"}],[\"$\",\"meta\",\"5\",{\"name\":\"google-site-verification\",\"content\":\"VlXOWbf9hjERC6GsigPFrfzgeaNWDKiIJieCF72seDg\"}],[\"$\",\"meta\",\"6\",{\"name\":\"facebook-domain-verification\",\"content\":\"d97p3fglcx5qehdzhlig6edhcofckv\"}],[\"$\",\"meta\",\"7\",{\"property\":\"og:title\",\"content\":\"Welkom | Antwerpen\"}],[\"$\",\"meta\",\"8\",{\"property\":\"og:description\",\"content\":\"Officiële website van de stad Antwerpen met online dienstverlening (e-loket en afspraken maken), praktische informatie (contactgegevens en openingsuren), nieuws op maat, stadsplan, vrijetijdskalender en vacatures.\"}],[\"$\",\"meta\",\"9\",{\"property\":\"og:url\",\"content\":\"/undefined/undefined\"}],[\"$\",\"meta\",\"10\",{\"property\":\"og:site_name\",\"content\":\"Antwerpen\"}],[\"$\",\"meta\",\"11\",{\"property\":\"og:type\",\"content\":\"website\"}],[\"$\",\"meta\",\"12\",{\"name\":\"twitter:card\",\"content\":\"summary_large_image\"}],[\"$\",\"meta\",\"13\",{\"name\":\"twitter:creator\",\"content\":\"@ANTWERP\"}],[\"$\",\"meta\",\"14\",{\"name\":\"twitter:title\",\"content\":\"Welkom | Antwerpen\"}],[\"$\",\"meta\",\"15\",{\"name\":\"twitter:description\",\"content\":\"Officiële website van de stad Antwerpen met online dienstverlening (e-loket en afspraken maken), praktische informatie (contactgegevens en openingsuren), nieuws op maat, stadsplan, vrijetijdskalender en vacatures.\"}],[\"$\",\"link\",\"16\",{\"rel\":\"icon\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/favicon-32x32.png\",\"type\":\"image/png\",\"sizes\":\"32x32\"}],[\"$\",\"link\",\"17\",{\"rel\":\"icon\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/favicon-16x16.png\",\"type\":\"image/png\",\"sizes\":\"16x16\"}],[\"$\",\"link\",\"18\",{\"rel\":\"apple-touch-icon\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/apple-touch-icon.png\",\"sizes\":\"180x180\"}],[\"$\",\"link\",\"19\",{\"rel\":\"mask-icon\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/safari-pinned-tab.svg\",\"color\":\"#fbde40\"}],[\"$\",\"link\",\"20\",{\"rel\":\"mask-icon\",\"href\":\"https://cdn.antwerpen.be/core_branding_favicons/citizens/safari-pinned-tab.svg\",\"color\":\"#fbde40\"}]]\n"])self.__next_f.push([1,"3:null\n"])self.__next_f.push([1,""])
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Antwerpen.
Officiële benaming: Fietsgraveren.
Laatste update fiche: 05/06/2024.