Bewonerskaart stad Antwerpen (Mobiliteit, Parkeerkaart) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Bewonerskaart stad Antwerpen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen is door het stadsbestuur opgericht in juni 2002.

Voorwaarden, aanvragen en meebrengen

De belangrijkste opdrachten van het Parkeerbedrijf zijn:

 • Het voorbereiden van parkeerbeleidsnota's.
 • Het bijsturen van parkeerreglementeringen.
 • De planning en organisatie van het parkeertoezicht.
 • De opvolging van retributies.
 • De exploitatie van het parkeergeleidingssysteem.
 • Informatieverstrekking over parkeren.

De basis van deze opdrachten wordt gevormd door het parkeerbeleidsplan. De krachtlijnen van dit parkeerbeleid zijn:

 • Bewoners en kortparkeerders erkennen als prioritaire gebruikers van parkeerruimte op de openbare weg.
 • Langparkeerders zo veel mogelijk weren van de openbare weg.
 • Het aantal bovengrondse parkeerplaatsen behouden.
 • Een combinatie bekomen van parkeren in de stad, (bewaakte) P&R-voorzieningen en een voldoende uitgebouwd openbaar vervoersaanbod.
 • Een evenwicht zoeken inzake parkeermogelijkheden in het stadscentrum en aan de stadsrand (voor bedrijfsleven & recreatie).
 • Geloofwaardigheid van het beleid door controle.

Meer informatie

Op de website parkereninantwerpen.be vindt u alle informatie over parkeren in Antwerpen, waaronder:

 • een overzicht van de betaalparkings en parkeerroutes in Antwerpen;
 • een interactief stratenplan met de geldende tarieven;
 • antwoorden op alle administratieve vragen over parkeren in Antwerpen (vb. bewonerskaarten).

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Antwerpen.
Officiƫle benaming: Bewonerskaart stad Antwerpen.
Laatste update fiche: 01/10/2014.