Budgetbegeleiding - OCMW Sint-Laureins (Schuldbemiddeling, Budgetbegeleiding, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Budgetbegeleiding - OCMW Sint-Laureins

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van de gelden en/of te kampen hebben met schulden, kunnen beroep doen op de sociale dienst van het OCMW om te helpen.

Budgetbegeleiding houdt in dat de inkomsten onder beheer blijven van de perso(o)n(en) zelf. Er wordt samen met de maatschappelijk werk(st)er onderzocht hoe de situatie kan worden verbeterd. De maatschappelijk werk(st)er biedt informatie en advies. Binnen de budgetbegeleiding kan tevens worden onderhandeld met schuldeisers en worden afbetaalplannen opgesteld. Op regelmatige tijdstippen wordt opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken.

Budgetbegeleiding is gericht op zelfstandigheid, emancipatie, begeleiding en verandering. De doelstelling zijn:

 • alle schulden aflossen via een afbetalingsregeling
 • de persoon(en) op een verantwoorde manier leren omgaan met hun budget

Voorwaarden

 • inwoner zijn van Sint-Laureins
 • bereid zijn om aan de eigen financiële situatie te werken
 • bereid zijn geen nieuwe schulden te maken of aankopen te doen tenzij na bespreking met de maatschappelijk werk(st)er
 • zich aan het overeengekomen aflossingsplan te houden, zowel wat het bedrag als wat de betalingstermijn betreft
 • actief meewerken met de begeleiding

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst - Dienst schuldbemiddeling

Hoe?

U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak.

Bedrag?

 • de dienstverlening van het OCMW is gratis

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • inkomstenbewijzen
 • bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten
 • bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten
 • bewijzen van schulden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Budgetbegeleiding.
Laatste update fiche: 19/05/2008.