Budgetbeheer - OCMW Sint-Laureins (Schuldbemiddeling, Budgetbeheer, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Budgetbeheer - OCMW Sint-Laureins

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van de gelden en/of te kampen hebben met schulden, kunnen beroep doen op de sociale dienst van het OCMW om te helpen.

Budgetbeheer houdt in dat alle inkomsten op een geblokkeerde rekening worden gestort. Er wordt wekelijks leefgeld afgesproken en het overige deel van het inkomen wordt in samenspraak gebruikt om de vaste kosten te betalen en de schulden op een overwogen manier af te lossen. Binnen het budgetbeheer is er voor het OCMW soms meer ruimte om te bemiddelen met schuldeisers of kan er vaak een soepeler afbetaalplan worden afgesproken.

Budgetbeheer is gericht op intense samenwerking en ondersteuning. De doelstellingen zijn:

 • alle schulden aflossen via een afbetalingsregeling
 • de persoon(en) op een verantwoorde manier leren omgaan met hun budget zodat geen nieuwe schulden ontstaan
 • de persoon(en) leren terug zelfstandig hun gelden te beheren

Voorwaarden

 • inwoner zijn van Sint-Laureins
 • bereid zijn om aan de eigen financiële situatie te werken en al de inkomsten op een geblokkeerde rekening te storten 
 • bereid zijn tijdens het budgetbeheer om geen nieuwe schulden te maken of aankopen te doen tenzij na bespreking met de maatschappelijk werk(st)er
 • bereid zijn de nodige inspanning te leveren om de inkomsten te verhogen
 • bereid zijn de uitgaven voor dagelijks levensonderhoud te beperken
 • actief meewerken met de begeleiding

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst - Dienst schuldbemiddeling

Hoe?

U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak.

Bedrag?

 • de dienstverlening van het OCMW is gratis

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • inkomstenbewijzen
 • bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten
 • bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten
 • bewijzen van schulden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Budgetbeheer.
Laatste update fiche: 19/05/2008.