Collectieve schuldenregeling (Schuldbemiddeling) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Collectieve schuldenregeling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De collectieve schuldenregeling werd in het leven geroepen om personen te helpen die te kampen hebben met overmatige schuldenlast en waar budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling geen oplossing (meer) biedt. Het is een gerechtelijke procedure.

De doelstelling van een collectieve schuldenregeling is het waarborgen van een menswaardig leven voor de perso(o)n(en) én het afbetalen van de schulden. Het is mogelijk dat slechts één partner (zonder de andere) een collectieve schuldenregeling aanvraagt, indien de schulden op naam van die persoon staan.

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Sint-Laureins
  • in een situatie verkeren waarbij het niet (meer) mogelijk is de schulden via een afbetaalplan te vereffenen. Dit bij voorbeeld omdat schuldeisers niet akkoord gaan met een afbetaalplan, het inkomen te klein is en/of de schuldenlast te hoog.

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst – Dienst Schuldbemiddeling

Hoe?

Via een gesprek met een maatschappelijk werkster wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling. U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak

De juriste van het OCMW maakt samen met de maatschappelijk werk(st)er en de aanvrager het verzoekschrift op om een collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank aan te vragen. De arbeidsrechtbank bekijkt of de perso(o)n(en) in aanmerking komt.

De rechtbank kan dan een schuldbemiddelaar aanstellen. Dit kan een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of een (erkend) OCMW zijn.

De dossiers collectieve schuldenregelingen worden beheerd door de juriste van het OCMW. Zij neemt de taak op zich om de collectieve schuldenregeling uit te werken en de perso(o)n(en) doorheen de procedure te begeleiden.

Bedrag?

  • de opmaak van het verzoekschrift is gratis
  • wanneer een OCMW wordt aangesteld als schuldbemiddelaar, dan worden er kosten en erelonen aangerekend die vastgelegd zijn bij koninklijk besluit en gecontroleerd worden door de rechtbank.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • SIS-kaart
  • inkomstenbewijzen
  • bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten
  • bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten
  • bewijzen van schulden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Collectieve schuldenregeling.
Laatste update fiche: 19/05/2008.