Dienstenbelasting - vermindering (Wonen, Huisvesting, Belastingen, Huisvuil, Voorkeursregeling) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Dienstenbelasting - vermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde inwoners van de gemeente Neerpelt worden vrijgesteld van de gemeentelijke dienstenbelasting of moeten slechts de helft van de normale dienstenbelasting betalen. Deze vermindering wordt automatisch toegekend door de gemeente.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Neerpelt
 • op 1 januari van het belastingsjaar is de belastingsplichtige:
  • ofwel gekend onder het stelsel van weduwnaar of weduwe, invalide, gepensioneerde en wees (hoedanigheidscode 001 bij de KSZ)
  • ofwel gerechtigd op een tegemoetkoming aan gehandicapten (hoedanigheidscode 004 bij de KSZ)
  • ofwel minstens 50 jaar oud en heeft hij minstens één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze als bedoeld in de werkloosheidsreglementering (hoedanigheidscode 006 bij de KSZ)
  • ofwel begunstigde van het Omnio-statuut (hoedanigheidscode 100 bij de KSZ)
  • ofwel behoort hij/zij tot het stelsel van de Nederlandse wetgeving onder de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (ANW) of de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) waarbij het inkomen wordt vergeleken met de maximumbedragen die worden gehanteerd in het Omnio-statuut
  • ofwel gerechtigd op maatschappelijk integratie of steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat (hoedanigheidscode 002 bij de KSZ)
  • ofwel gerechtigd op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op rentebijslag of op een inkomensgarantie voor ouderen (hoedanigheidscode 003 bij de KSZ)

Aanvragen

Waar?

U hoeft geen aanvraag in te dienen: de vermindering wordt automatisch toegekend voor de belastingsplichtige op basis van de gegevens van de kruispuntbank voor sociale zekerheid.

Bedrag?

De aanslag wordt vrijgesteld of verminderd van 40 euro tot 20 euro.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Neerpelt.
Officiële benaming: Dienstenbelasting - vermindering.
Laatste update fiche: 23/01/2009.