Werkloosheidsuitkering en inschakelingsuitkering (Werkloosheidsvergoeding, Werkloos, Werklozen, Uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Werkloosheidsuitkering en inschakelingsuitkering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Verliest u uw job, dan komt u wellicht in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dit is een uitkering voor mensen die, na het beëindigen van hun werk, leertijd of studies, onvrijwillig werkloos zijn.

Voorwaarden

Recht op inschakelingsuitkeringen

 • u hebt een basisstudie of leertijd beëindigd. U hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn
 • u volgt niet langer studies met een volledig leerplan
 • u bent jonger dan 25. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als u uw aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen door een onderbreking van uw studies wegens overmacht of door een tewerkstelling als loontrekkende
 • u bent ingeschreven bij de VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en u hebt uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen
 • u kunt twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk voorleggen
 • u hebt een diploma of getuigschrift behaald dat voorkomt op deze lijst (pdf) (vanaf 1 september 2015)

Recht op werkloosheidsuitkering

 • u moet voldoende lang gewerkt hebben (in loondienst, dus niet als zelfstandige):
  • leeftijd minder dan 36 jaar:
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 21 maanden
   • ofwel 468 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
  • leeftijd tussen 36 en 49 jaar:
   • ofwel 468 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
   • ofwel 234 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die vooraf gaan aan deze 33 maanden
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden en voor elke dag die ontbreekt om tot 468 dagen te komen 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 33 maanden voorafgaan
  • leeftijd minstens 50 jaar:
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden en 1560 dagen tijden de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan
   • ofwel 416 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden en voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan

Algemene voorwaarden

 • u bent onvrijwillig werkloos (niet werkloos door eigen schuld of toedoen)
 • u hebt geen inkomen
 • u bent beschikbaar voor arbeidsmarkt
 • u bent ingeschreven als werkzoekende, tenzij u daarvan vrijgesteld bent
 • u leeft de controleprocedure na

Raadpleeg de volledige voorwaarden op de website van de RVA.

Aanvragen


Waar?

Uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Hoe?

 • meld u zo snel mogelijk aan bij uw uitbetalingsinstelling met de nodige documenten (zie meebrengen)
 • u moet een formulier C1 'aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' invullen
 • uw uitbetalingsinstelling maakt een aanvraagdossier op en bezorgt dit aan de RVA
 • komt u in aanmerking, dan ontvangt u een uitkering vanaf de dag dat u uw aanvraag indiende
 • u moet zich ook als werkzoekende inschrijven bij de VDAB

Bedrag?

 • het bedrag van de wacht- en werkloosheidsuitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd en uw laatst verdiende loon
 • raadpleeg de website van de RVA

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ofwel het door uw werkgever afgegeven formulier C4 (als uw arbeidsovereenkomst beëindigd is)
 • ofwel het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6 (na arbeidsongeschiktheid)
 • ofwel het door uw uitbetalingsinstelling afgegeven formulier C109 (na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige)

Bijkomende informatie

Contacteer

Contacteer uw uitbetalingsinstelling:


Laatste update fiche: 25/07/2017.